Vanaf 2026 alleen nog ‘groene’ bestel- en vrachtwagens toegestaan in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vanaf 2026 zijn in het overgrote deel van Alphen aan den Rijn alleen nog zakelijke bestel- en vrachtwagens toegestaan die geen schadelijke stoffen uitstoten. Alleen de woonwijk Oudshoorn, ten westen van de Eisenhowerlaan, en de industrieterreinen (zie bovenstaand kaartje) worden buiten beschouwing gelaten. Met dat voorstel van het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad in meerderheid instemmen, zo werd deze week duidelijk tijdens de allereerste commissievergadering.

Voor het eerst sinds de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart en het inmiddels gesloten coalitieakkoord, debatteerde de gemeenteraad weer over beleidsstukken. Het plan van de zogeheten Zero Emissie zone Stadslogistiek dateert nog van het vorige gemeentebestuur. Maar het voorstel om enkel nog elektrische-, waterstof- en andere groene auto's toe te staan, particulieren uitgezonderd, kan ook een meerderheid van de nieuwe gemeenteraad bekoren. 'Dat draagt bij aan een schone en leefbare stad', luidt het oordeel.

Het gaat om de bevoorrading van horeca en retailbedrijven, transporteurs, ambulante handel en pakketbezorging, om bouw- en serviceverkeer en om bijzondere voertuigen als telekranen en heistellingen. Met deze groene zone wil Alphen inspelen op het klimaatakkoord dat in 2019 in Nederland werd gesloten. Later deze maand wordt het plan in stemming gebracht tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Hieronder zijn de radio-interviews met wethouder Gert van den Ham (D66) van duurzaamheid en gemeenteraadsleden Jeroen Matthijsen (VVD), Ernst-Jan Straver (PvdA) en Filine Verloop (Forum voor Democratie) te beluisteren.