Vervuilde grond gevonden bij Koningin Máximabrug: onderzoek naar verdere maatregelen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij de Koningin Máximabrug in Alphen aan den Rijn is vervuilde grond aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van de Omgevingsdienst Midden-Holland naar de thermisch gereinigde grond (TGG) die is gebruikt bij de aanleg van de brug. Verder onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen er genomen moeten worden.

Ernstig vervuilde grond en teerhoudend asfalt kan thermisch gereinigd worden door het in een oven te verhitten. Op die manier kunnen bijvoorbeeld olieresten uit de grond worden gehaald. Het eindproduct TGG kan, onder bepaalde voorwaarden, worden hergebruikt. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed elders in het land onderzoek naar TGG, waaruit bleek dat het product verontreinigingen bevat die de grond na reiniging niet meer had mogen bevatten.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft grond van dezelfde verwerker afgenomen, dat is gebruikt bij de aanleg van de Koningin Máximabrug. In totaal gaat het om zo'n 70.000 kuub.

Grondwater verontreinigd

Uit een eerste onderzoek blijkt nu dat de samenstelling van de TGG rond de brug op sommige plekken niet voldoet aan de eisen. Zo is er op meerdere locaties een overschrijding van de maximale emissiewaarden met antimoon aangetoond, een semi-metaal waarvan veel verbindingen zeer giftig zijn. Ook in de nabijgelegen grond en het grondwater zijn plaatselijk verhogingen met antimoon gemeten. Daarnaast zijn in enkele monsters verhoogde emissiewaarden voor fluoride aangetoond.

Op basis van de onderzoekresultaten kan worden geconcludeerd dat de grond onder de TGG licht verontreinigd is. In het grondwater zijn plaatselijk sterke verontreinigingen aangetroffen, het oppervlaktewater is niet beïnvloed. Verder is TGG op enkele plekken teruggevonden waar het niet verwacht werd en/of toegepast had mogen worden. Bijvoorbeeld aan de noordkant van de brug, ter hoogte van het fietspad. Datzelfde geldt voor het gebied aan de zuidzijde van de Oude Rijn, aan de oostkant van de brug.

Maatregelen en aansprakelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een projectbudget van 150.000 euro beschikbaar te stellen voor verder onderzoek. 'Dat onderzoek richt zich op verdere maatregelen die we moeten treffen', zegt wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks). Daarbij valt te denken aan het saneren van de grond of het op een juiste manier afdekken ervan. In het vervolgonderzoek wordt ook bekeken bij wie de aansprakelijkheid ligt voor de vervuiling.