Wethouder De Jager hoort klachten over jeugdhulp aan van ouders

Foto: Studio Alphen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Wethouder Han de Jager (CDA) is in gesprek gegaan met een afvaardiging van de circa veertig ouders die klachten hebben verzameld over de jeugdzorg in de gemeente Alphen. In een brief aan de gemeenteraad schrijft De Jager dat er zorgen zijn geuit over onder andere communicatie, dossiervorming, deskundigheid, PCB en toeleiding naar zorg. 'Vooral dat laatste is voor veel ouders belangrijk', ervoer De Jager.

GO! voor Jeugd is de zorgaanbieder in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. 4000 gezinnen in beide gemeenten maken jaarlijks gebruik van jeugdhulp.

'De ervaringsverhalen die ouders hebben verzameld geven aanleiding om verder met elkaar in gesprek te blijven. We hebben met elkaar afgesproken om samen op te trekken om de jeugdhulp verder te verbeteren. In januari spreken we verder om concrete oplossingsrichtingen uit te werken voor de ontwikkelpunten die zijn geconstateerd', aldus De Jager.

Lees ook: Kamervragen gesteld over jeugdzorgproblemen in Alphen en Drenthe