Gepubliceerd op 10 Juli 2019 om 13.36 uur

Windwatermolen moet voor natte voeten blijven zorgen in Zaanse Rietveld

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een nieuwe windwatermolen en twee regelbare stuwen moeten ervoor zorgen dat het Zaanse Rietveld haar belangrijke functie in de natuur kan behouden. Het waterpeil in het natuurgebied is op die manier beter regelbaar.

Het komt nu nog regelmatig voor dat grote delen van het gebied droogvallen, waaronder de vogelplas. 'De plas bevat dan te weinig voedsel voor de vogels, juist op het moment dat ze jongen hebben die erg kwetsbaar zijn voor voedselgebrek', meldt Staatsbosbeheer.

Het Zaanse Rietveld behoeft verschillende waterstanden per seizoen. Zo kunnen er in het voor- en najaar voedselrijke slikrandjes gemaakt worden voor verschillende trekvogels en blijft de ontwikkeling van de moerasvegetatie doorgaan.

Het natuurgebied is een voormalig landbouwgebied dat is teruggegeven aan de natuur. Doordat het gebied nat is, is het ideaal voor libellen, waterspitsmuizen en vogels zoals de scholekster, kievit en lepelaar.

Opknappen wandelpad

Het wandelpad door het Zaanse Rietveld, langs het treinspoor, wordt vanaf medio juli opgeknapt. Er wordt gemaaid, opgehoogd, gewalst en verdicht. Vervolgens wordt er gras ingezaaid om het pad een groen uiterlijk te geven.

De werkzaamheden beginnen zo snel mogelijk na het broedseizoen. De verwachting is dat de eerste machines vanaf 15 juli aan de slag gaan in het gebied. Het pad kan tijdens de werkzaamheden tijdelijk worden afgesloten.

advertentie
 
advertentie