Zonnepark van 20 hectare bij bedrijventerrein ITC/PCT in Hazerswoude-Dorp

HAZERSWOUDE-DORP - Er komt een zonnepark bij het bedrijventerrein ITC/PCT in Hazerswoude-Dorp. Het park krijgt een oppervlakte van ongeveer 20 hectare, zo'n 27 voetbalvelden. Met de opgewekte elektriciteit uit zonne-energie moet het tekort aan stroom in het gebied worden teruggedrongen.

Bedrijven in het gebied kunnen op dit moment niet uitbreiden vanwege het tekort aan elektriciteit op het net. Een combinatie van een zonnepark, een eigen netwerk en energieopslag moet daar een oplossing voor bieden. Aan Sunvest is de vergunning verleend om het zonnepark te realiseren, dat op een perceel tussen de Voorweg en Middelweg moet komen.

Door de opgewekte stroom van het zonnepark te combineren met het bestaand elektriciteitsnet, kunnen pieken en dalen opgevangen worden. Ondernemers kunnen zelf kiezen om aan te sluiten doordat het huidige elektriciteitsnet parallel aanwezig blijft.