13 koninklijke onderscheidingen uitgereikt bij lintjesregen in Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Dertien inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn woensdagochtend verrast met een koninklijke onderscheiding. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werden tien van hen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder staan alle gedecoreerden met bijbehorende koninklijke onderscheiding en toelichting. De teksten zijn aangeleverd door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Mevr. A. Aldewereld-Wassens

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

1977 - 2017: lid van de werkgroep van interkerkelijke diensten voor en met mensen met een verstandelijke beperking te Alphen aan den Rijn. Ze begon als afgevaardigde van het kerkelijk centrum De Bron. Daarna bleef ze bij de werkgroep. Ze was betrokken bij de
voorbereiding en uitvoering van de liturgie. Tevens onderhield ze de contacten met de muzikaal begeleiders. Verder besteedde ze aandacht aan mensen die dat nodig hadden en verzorgde ze cadeautjes en andere bijzonderheden voor een dienst

1992 - 2015: vrijwilliger bij het verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn. Ze fungeerde als activiteitenbegeleider.

2008 - heden: vrijwilliger bij Ipse de Bruggen in Alphen aan den Rijn, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze helpt bij diverse activiteiten.

2010 - heden: vrijwilliger bij het verpleeghuis Noorderbrink in Alphen aan den Rijn. Als ontvangstvrijwilliger maakt zij de nieuwe bewoners wegwijs en ze valt in bij grote evenementen. Ze begon als zangvrijwilliger.

Dhr. A.Z.C.M. Bontekoe

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Boskoop

Parochie Sint Jan de Doper, locatie H. Joannes de Doper te Boskoop:

2011 - 2014: lid van de werkgroep Toekomst Kerk. De werkgroep richtte zich op vernieuwingen op het terrein van financiën en de herinrichting en verbetering van gebouwen.

2012 - 2018: lid en voorzitter van de commissie Bouw en Beheer.

2014 - 2019: lid van de locatieraad.

Overige activiteiten:

1968 - 1984: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Scoutingvereniging De Schouw te Boskoop. Betrokkene was leider en lid van de kampcommissie.

1987 - 1994: mantelzorger van zijn ernstig zieke moeder, die zelfstandig woonde.

1997 - heden: vrijwilliger bij SailWise te Enkhuizen. SailWise organiseert watersportvakanties voor mensen met een beperking. Betrokkene is instructeur, hij begeleidt de watersportvakanties, verricht kluswerkzaamheden, en hij stuurt de overige vrijwilligers aan.

Mevr. A.P. Zwanenburg-Kwakkenbos

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

1970 - heden: vrijwilliger bij de Aarlanderveen Muziekvereniging Door Samenwerking Sterk (DSS). Betrokkene ondersteunt bij de evenementen, o.a. de bazaars en schenkt koffie bij de klaverjasavonden. Daarnaast begeleidde zij de majorettes en maakte zij de kostuums.

1980 - heden: vrijwilliger bij RK Petrus en Paulus kerk Aarlanderveen. Betrokkene is wijkcontactpersoon en aanspreekpunt. Daarnaast maakt zij het kerkblad verzendklaar, verdeelt zij deze onder de bezorgers en verspreidt zij mede het kerkblad. Tevens is zij gastvrouw voor toeristische bezoekers en verzorgt zij maandelijks de schoonmaak van de kerk. Voorts droeg zij bij aan de actie kerkbalans waarbij zij brieven en acceptgiro’s opstelde.

Dhr. D. de Blois

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – Hazerswoude-Dorp

1980 - 1989: penningmeester van SGP-afdeling Zeist.

1990 - 1989 ouderling-kerkvoogd van de Protestantse Gemeente Zeist.

1990 - 1994 tweede penningmeester van de Christelijke Basisschool Rehoboth te Moerkapelle.

2005 – heden (m.u.v. 2015-2018) ouderling en voorzitter van de kerkvoogdij van de Herstel Hervormde Gemeente Moerkapelle.

Hersteld Hervormde Kerk (118 aangesloten kerkelijke gemeenten):

2005 - heden: lid van de landelijke commissie toezicht en financiën.

2005 - heden: secretaris van de Stichting Waarborgfonds. Deze stichting verstrekt financiële waarborgen aan kerkelijke gemeenten.

2007 - heden: penningmeester van de Stichting Predikantstraktementen. Deze stichting draagt zorg voor de uitbetaling van de traktementen aan de predikanten.

2007 - heden: secretaris van de Stichting voor de Predikantspensioenen.

2008 - heden: lid van het georganiseerd overleg inzake de bezoldiging van predikanten en vicarissen.

2014 - heden: mede-initiator en voorzitter van de Stichting Financieringsfonds Hersteld Hervormde Kerk (SFH). Plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben de mogelijkheid om (spaar)gelden die voor langere tijd niet nodig zijn in te leggen bij SFH, waarna SFH andere gemeenten met deze gelden helpt door een lening te verstrekken voor de verbouw of aankoop van een kerkgebouw.

Dhr. Drs.Ing. B.A.S. Wille

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

2004 - heden: bestuurslid (sinds 2008), penningmeester (sinds 2018) van en vrijwilliger bij de Stichting Alphense Oranje Vieringen. Betrokkene startte als junior met hand-en-spandiensten, werd in 2008 lid van de Burgemeester Visserpark Commissie en is sinds 2014 verantwoordelijk voor de organisatie van de viering van Koningsdag in het Burgemeester Visserpark. Hij zoekt en contracteert de artiesten, verhuurt de kraampjes en organiseert de kinderrommelmarkt. Daarnaast beheert hij de website. Voorts is hij penningmeester van Vrij aan de Rijn, een aan de stichting gelieerde groep die de viering van Bevrijdingsdag organiseert.

2012 - heden: vrijwilliger bij de Watersport Vereniging Nieuwe Meer te Aalsmeer. Betrokkene onderhoudt de website en verzorgt de elektronische nieuwsbrief. Daarnaast verricht hij regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan de haven.

2015 - heden: gemachtigde voor de gehele financiële administratie van zijn oma.

Dhr. G.H. de Geest

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

1990 - heden: vrijwilliger bij ANWB. Betrokkene maakt deel uit van het Mentorkorps, bestaande uit leden die zich inzetten voor de activiteiten op het terrein van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Betrokkene begeleidt jaarlijks gedurende twee weken een zomerkamp, waarin hij in de ochtenduren werkt aan de instandhouding van de natuur. Daarnaast zet hij zich sinds 2019 in voor het Kinderfietsenplan en tot 2017 was hij gastheer op beurzen en verrichtte hij het onderhoud van enkele fiets- en wandelroutes.

2018 - heden: voorzitter (sinds 2018) en vrijwilliger bij IVN, afdeling Alphen aan den Rijn. Betrokkene is lid van het bestuurlijk overleg in Zuid-Holland en draagt bij aan de grotere projecten en programma's. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de gemeente en andere partijen, zet hij zich in voor het onderhoud van het landschap en instrueert hij nieuwe vrijwilligers. Sinds 2021 is hij tevens lid van het kernteam van de NatuurGidsenOpleiding, dat de roosters, sprekers, excursies en informatiebijeenkomsten voor de opleidingen tot natuurgids organiseert.

Dhr. ing. J.R. de Ru

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

Organisator bij Wijkvereniging Elckerlyc. Hij organiseerde de wekelijkse klaverjasavond. De vereniging is inmiddels opgeheven.

1999 - heden: voorzitter van en vrijwilliger bij Wijkvereniging de Pionier. Hij organiseert de wekelijkse klaverjasavonden, houdt de scores bij en koopt de prijzen in. Hij initieerde en organiseerde een klaverjasmarathon, draait bardiensten en is het aanspreekpunt binnen de vereniging.

2020 - heden: vrijwilliger bij Fietsmaatjes. Hij begeleidt een persoon die niet meer zelfstandig kan fietsen bij fietstochten op een duofiets.

2020 - heden: opschoonvrijwilliger voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hij ruimt zwerfafval op, en heeft een afvalcontainer ‘geadopteerd’: hij meldt grofvuil dat naast de container is geplaatst bij de gemeente, verhelpt een verstopte opening en meldt een kapotte
container bij de gemeente.

Dhr. J. van der Breggen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – Koudekerk aan den Rijn

1970 - heden: vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Koudekerk aan den Rijn (thans Protestantse Gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk; 1100 doopleden). Betrokkene was 25 jaar penningmeester en administrateur van de Commissie van Beheer. Hij realiseerde o.a. de digitalisering van de kerkadministratie en de financiën. Daarna bleef hij actief als adviseur en verzorgt hij nog regelmatig de kascontroles.

1980 - heden medeoprichter, bestuurslid, penningmeester en voorzitter van de Rotaryclub Rijnwoude (32 leden). Betrokkene was o.a. voorzitter van de actie 'Polio de wereld uit' die 33.000 gulden opbracht. Verder was hij in de periode 1987-1997 medeorganisator van de jaarmarkt Hazerswoude-Dorp en in de periode 2008-heden initiatiefnemer en organisator van de Oldtimer “Bollenrit” ten behoeve van goede doelen.

1980 - heden: ondersteuner van familie, vrienden en dorpsgenoten. Betrokkene hielp o.a. de eigenaren van het dorpscafé 'De Hoek' bij de zware financiële tijden tijdens de Coronapandemie, een nicht bij het overnemen van de monumentale familiewoning en zijn broer en zus bij het overnemen van het familiebedrijf. Verder voorzag hij een ondersteuner van vluchtelingen van vervoer alsmede een familie met een kind met een ernstige meervoudige beperking. Ook voerde hij het financieel beheer over het vermogen van een
dementerende buurvrouw en stelde hij na de Russische invasie in Oekraïne een woning ter beschikking aan tien vluchtelingen.

1985 - 1992: penningmeester van de Stichting Internationale Ontwikkelingssamenwerking Genootschap van de Bakkerij (STIOS). Deze stichting ondersteunde o.a. het opzetten van een middelbare bakkersopleiding aan de technische school te Nairobi, Kenia. Betrokkene was o.a. in samenwerking met het damesblad 'Margriet' actief in de fondsenwerving ter ondersteuning van het project.

1992 - heden: vrijwilliger bij en mede-initiatiefnemer, medeoprichter en bestuurslid (1992-2004) van de Stichting Molen 'De Rooie Wip' te Hazerswoude. Betrokkene ondersteunde o.a. de restauratie van de rijksmonumentale molen en was hiervoor actief in de fondsenwerving. Sinds 2005 verricht hij hand en spandiensten

1995 - heden: vrijwilliger bij en medeoprichter en penningmeester van de Stichting Beheer De Hoek (SBH) te Koudekerk aan den Rijn. Deze organisatie beheerde voorheen het pand van het destijds door vrijwilligers bestierde dorpscafé 'De Hoek'. Thans ondersteunt de stichting sociaal-culturele projecten in Rijnwoude.

1999 - heden: vrijwilliger bij de Stichting Mijnsheerenland. Deze organisatie zet zich in voor het beheer van het landgoed 'Les Gaillards' nabij Clermont-Ferrand (Midden- Frankrijk) ten behoeve van revalidatievakanties voor terminale en ernstig zieke patiënten. Betrokkene is actief als financieel adviseur en boekhouder. In 2020 regelde hij de eindbalans van de stichting die thans een slapend bestaan leidt.

2006 - 2010: raadslid van de gemeente Rijnwoude.

2006: mede-oprichter van de lokale politiek partij 'Geen Windmolen Rijnwoude'.

2006 - 2017: vrijwilliger bij en oprichter, penningmeester (2006-2015) en voorzitter (2006 - 2016) van de vereniging 'Holland Oltimer Touringclub' (HOT; 60 leden). Betrokkene verzorgde jarenlang de financiële administratie en organiseerde activiteiten o.a. ten behoeve van de bewoners van de woon-zorglocatie 'Ons Huis' van de Stichting Philadelphia.

2016 - heden: mede-oprichter en bestuurslid van het Slokdarm- en Maagkanker (SLMK) Fonds. Deze organisatie is verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en zet zich in voor de fondsenwerving voor onderzoek naar de behandeling van slokdarm- en maagkanker. Betrokkene is medeorganisator van fondsenwervende activiteiten zoals de autobeurs “Wheels in the West”.

Mevr. M.H.J. Minnee

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Zwammerdam

1998 - heden: bestuurslid (tot in 2021) van, vrijwilliger bij Drumfanfare Mavileo Leimuiden (ca. 40 leden). De eerste 15 jaar heeft zij als bestuurslid de majorettegroepering vertegenwoordigd, en was zij lid van de majorettecommissie. Na 15 jaar majorettevertegenwoordiging is zij aansluitend 8 jaar secretaris geweest van de vereniging. Ook heeft zij samen met andere leden meer dan 10 jaar de redactie van het clubblad gevormd. Tevens heeft zij jaren geleden de website van deze vereniging opgezet en beheerd. In 2021 heeft zij haar bestuurstaken neergelegd. Tot op heden is zij commissielid en wedstrijdcoördinator. Zij is bij wedstrijden en concoursen degene die de inschrijvingen regelt.

Mevr. N.J.I. Geerlof-Meerloo

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Zwammerdam

1971 - heden: gastouder voor een bewoner van Ipse de Bruggen.

1973 - heden: vrijwilliger (o.a. kinderclubleiding, pastoraal contactpersoon, kerkenraadslid en vrijwilliger liturgisch bloemschikken) bij Protestantse Gemeente Zwammerdam, voorheen Gereformeerde Kerk Zwammerdam.

1986 - 2022: collectecoördinator en collectant voor de Nierstichting

2020 - heden: kookgroepmedewerker bij de 'derde helft hap' van Voetbalvereniging Zwammerdam. Wekelijks kookt een team van vrijwilligers een betaalbare en gezonde maaltijd voor inwoners van Zwammerdam. De opbrengsten komen ten goede aan de voetbalvereniging, het toekomstige dorpshuis in Zwammerdam en andere goede doelen zoals de opvang van Oekraïners.

Dhr. P.J.W. Kentie

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

1998 - 2000: initiatiefnemer van het project "Vroeg Vogelen" te Alphen aan den Rijn. Betrokkene droeg bij aan het organiseren van activiteiten voor buurtbewoners op vroege zondagochtenden, met als doel het bevorderen van de gemeenschapszin. Aan deze
activiteiten namen per keer tientallen tot 250 personen deel.

2005 - heden: medeoprichter, bestuurslid, penningmeester en secretaris van Diavaria te Leiden (170 leden), de regionale nierpatiëntenvereniging voor Hollands Midden. Diavaria werkt nauw samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Alrijne
Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis. Betrokkene heeft o.a. het secretariaat, de ledenadministratie en de financiële administratie opgezet. Ook heeft hij de website opgezet en onderhoudt deze. Tevens is hij initiatiefnemer en organisator van activiteiten (zoals
boottochten en Diacafés) en eindredacteur van het ledenblad. Voorts onderhoudt betrokkene de contacten met diverse afdelingen van het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis, zoals de afdelingen Nefrologie, Maatschappelijk Werk en Diëtiek. Hij zorgt ervoor dat de nierpatiënten worden voorzien van relevante informatie, o.a. middels het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis, en hij verzorgt zelf presentaties. Regelmatig worden er door Diavaria, met betrokkene als trekker, in het LUMC infostands geplaatst om bezoekers, patiënten maar ook de verpleegkundigen te informeren over bijvoorbeeld zoutinname. Ook organiseert Diavaria, in samenwerking met het LUMC, seminars waarbij betrokkene een grote rol speelt. Deze seminars worden door honderden nierpatiënten bezocht.

2008 - heden: vrijwilliger bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland (7.000 leden). Betrokkene neemt deel aan diverse werkgroepen; hij denkt o.a. mee over de communicatie richting andere organisaties en de leden en doet voorstellen voor verbetering van de organisatie.

Dhr. W.A. van der Tang

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

1974 - 1982: vicevoorzitter van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn. Betrokkene begeleidde o.a. de verhuizing naar een nieuw onderkomen aan de Rijnkade te Alphen aan den Rijn en de restauratie van het monumentale pand.

1991 - 2020: voorzitter van het Alphens Korenplatform.

1993 - 2003: vrijwilliger bij en voorzitter van het Christelijk Gemengd Zangkoor 'Jubilate Deo' (50 leden). Betrokkene schreef de jubileumboeken ter ere van het 50-, 60- en 70-jarig bestaan en maakte zich tevens sterk voor de portefeuille 'lief&leed'.

2003 - heden: vrijwilliger bij en voorzitter (2003-2020) van de Protestants Christelijke Ouderen Bond, afdeling Alphen aan den Rijn (375 leden). Betrokkene was tevens medeoprichter van het verenigingsblad 'Seniorennieuws KBO-PCOB' (2012-2015) en regelde de verspreiding (2015-2020). Als voorzitter was hij in de periode 2017-2018 verantwoordelijk voor de nauwe samenwerking met de lokale afdeling van de KBO (samen 1000 leden) en het samenvoegen van activiteiten waaronder de belastingservice. Sinds 2021 is hij nog lid van de commissie lief & leed en verricht hij bezoekwerk.

2013 - 2015 en 2018: vrijwilliger bij het Groene Hart Lyceum. Betrokkene was medeorganisator van het lustrum in 2013 en trad in de periode 2013-2015 op als Sinterklaas. In 2018 was hij medeorganisator van de viering van het 100-jarig bestaan (1700 deelnemers).

2014 - 2021: vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Alphen aan den Rijn (OSO). Betrokkene was o.a. medeorganisator van het OSO-debat rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en in de periode 2014-2020 voorzitter van de werkgroep activiteiten. Verder was hij voorzitter van de werkgroep pr&communicatie (2015-2021) en gelijktijdig eindredacteur van het algemene seniorentijdschrift 'Seniorennieuws ASVA-KBO-PCOB'.

2015 - heden: vrijwilliger bij en scriba (2022-heden) van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 'De Goede Bron'. Betrokkene is actief als fotograaf en sinds 2020 tevens notulist van de kerkenraad.

2017 - heden: voorzitter van zijn Vereniging Van Eigenaren.

Mevr. W.E.F.T. van der Louw-Vergeer

Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Boskoop

2002 - 2019: voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, voorheen de Studieclub Regio Boskoop. Betrokkene organiseerde mede de tuinavonden voor boomkwekers in de zomer en in de winter het Kwekerscafé, evenals internationale beurzen en reizen. Zij droeg tevens zorg voor de pr en communicatie. Zij initieerde ook de inzending voor de Floriade.

2003 - 2007: secretaris van de Historische Vereniging Boskoop.

2003 - 2015: vrijwilliger bij de r.-k. parochie Heilige Joannes de Doper te Boskoop. Betrokkene fungeerde als lid van de financiële commissie en lid van een denktank.

2003 - heden: lid en voorzitter (een jaar) van de Rotaryclub Boskoop (35 leden). Betrokkene wierf fondsen voor goede doelen.

2007 - heden: secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Inloophuis De Gele Linde te Boskoop. Betrokkene fungeert tevens als communicatiemedewerker en organiseert bijeenkomsten voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

2010 - 2021: initiator en organisator van de Open Kwekerijdag Greenport Boskoop (5000 bezoekers). Betrokkene organiseerde het jaarlijkse evenement voor kwekers, tuinliefhebbers en omwonenden.

2013 - 2020: vrijwilliger bij het evenement Plantarium en IPM Essen. Betrokkene promootte het Nederlandse boomkwekerijproduct.

2014 - heden: raadslid van de gemeente Alphen aan den Rijn.

2014 - heden: lid van de ledenraad bij de Rabobank Hollandse IJssel. Betrokkene vertegenwoordigt m.n. de Boskoopse horticultuur en komt op voor de belangen van de boomkwekerijen.

2017 - heden: voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (400 leden). Betrokkene zet in op de verbinding met diverse andere lokale tuinverenigingen en -organisaties en de participatie in de Tuinen van Boskoop.