Aanbesteding van Theater Castellum moet opnieuw: 4 aanmeldingen blijken onvolmaakt

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er gaat een nieuwe aanbestedingsprocedure worden opgestart voor Theater Castellum in Alphen aan den Rijn. Een eerdere aanbestedingsprocedure heeft weliswaar vier gegadigden opgeleverd, maar alle aanmeldingen blijken 'tenminste één gebrek' te hebben. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Begin februari werd de aanbestedingsprocedure gepubliceerd, in de zoektocht naar een nieuwe exploitant voor het theater. Vier aanmeldingen zijn beoordeeld. 'Na de beoordeling is geconstateerd dat voor iedere gegadigde gesteld kan worden dat de aanmelding tenminste één gebrek vertoont dat zich niet leent voor herstel en/of dat het bieden van herstel kan worden aangemerkt als risicovol', aldus het college van b en w in de brief. Dat houdt in dat er te weinig gegadigden zijn om een volgende fase van de aanbestedingsprocedure te starten.

Wat er precies schort aan de aanmeldingen, wordt niet bekendgemaakt. Het college van b en w is wel van mening dat de aanmeldingen laten herstellen in sommige gevallen niet kan, of te risicovol zou zijn. Het bieden van herstel voor de betreffende gebreken zou ook wettelijk niet zijn toegestaan.

Na een afweging van verschillende scenario's, heeft het gemeentebestuur besloten om de huidige aanbesteding in te trekken. Er gaat een nieuw proces worden opgestart waarbij er een nieuwe aanbesteding wordt gepubliceerd. De vier gegadigden worden hierover door de gemeente geïnformeerd, om onder andere te voorkomen dat zij bezwaar indienen tegen het besluit om de eerdere aanbestedingsprocedure in te trekken. Ook worden zij uitgenodigd om mee te doen aan de nieuwe ronde.

De gemeente verwacht dat er een bedrag van 70.000 euro nodig is om de extra projectkosten op te kunnen vangen.

Castellum B.V.

Dat de zoektocht naar een nieuwe exploitant nu opnieuw moet worden opgestart, betekent ook dat een nieuwe exploitant niet per januari 2023 kan starten in Theater Castellum. De huidige exploitant van het Alphense theater, Castellum B.V., is gevraagd om het theater te blijven uitbaten totdat de nieuw op te zetten aanbestedingsprocedure volledig is afgerond.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat het gehele traject nu vier maanden vertraging gaat oplopen. De subsidierelatie met Castellum B.V. wordt door de gemeente in 2023 tijdelijk gecontinueerd.