Gepubliceerd op 04 Juli 2019 om 20.42 uur

Aangekondigde 2 miljoen euro aan bezuinigingen gaan door

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De 2 miljoen euro die de gemeente Alphen had aangekondigd per direct te willen gaan bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen, gaat door. Daar heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn donderdagavond mee ingestemd tijdens de kadernotavergadering.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders was om 1 miljoen euro te korten op inhuur binnen de ambtelijke organisatie, 500.000 euro op de nieuwbouw van basisscholen, 250.000 euro op de economische cofinancieringsregeling LEF en 250.000 euro op citymarketing. De gemeenteraad is het daar in meerderheid mee eens.

Nóg vijf miljoen euro bezuinigen

Later dit jaar gaat de gemeenteraad met het college debatteren over lange termijn bezuinigingen. Want er moet nog eens vijf miljoen euro bezuinigd worden om ook op lange termijn een structureel sluitende begroting te houden en om nieuw beleid uit te kunnen voeren.

Het openbaar groen minder vaak maaien, gemeentelijk vastgoed te verkopen en het afvalbrengstation niet zes maar vijf dagen per week te openen zijn te bespreken opties om tot die vijf miljoen te komen.

En wellicht blijft het niet bij zeven miljoen. Door veranderende wetgeving mogen gemeenten de precarioheffing over een aantal jaren niet meer doorbelasten aan kabel- en leidingbedrijven. Het is niet uitgesloten dat de OZB-belasting in Alphen omhoog gaat om dat tekort van circa vier miljoen euro op te vangen.

Stemming gemeenteraad

Voor (30): Nieuw Elan (9), CDA (6), GroenLinks (5), D66 (3), PvdA (2), ChristenUnie (2), Beter Alphen (1), SGP (1), RijnGouweLokaal (1).

Tegen (8): VVD (6), SP (2).

38 van de 39 raadsleden waren aanwezig.

advertentie
.
advertentie