Ashram College en SCOPE Scholengroep willen bestuursfusie

ALPHEN AAN DEN RIJN - SCOPE Scholengroep en het Ashram College willen samen verder onder één bestuur. Beide scholenorganisaties werken al een tijd samen en dat bevalt. Het plan voor de bestuursfusie wordt eind september aan de medezeggenschapsraden voorgelegd. Daarna kunnen ook ouders en andere betrokkenen hun mening geven.

Op dit moment zitten in het college van bestuur van SCOPE dezelfde mensen als in het college van bestuur van het Ashram College. 'Ook in de onderwijsondersteuning wordt al veel samengewerkt. Bij beide partijen is veel vertrouwen in de toekomst van de samenwerking', melden de organisaties in een bericht. Vanaf 1 januari 2021 willen SCOPE en het Ashram College verder met één bestuur, onder de naam van SCOPE Scholengroep.

De twee scholen van het Ashram College, in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, blijven zelfstandig en met behoud van hun eigen identiteit bestaan. 'Het bestuur is de paraplu waaronder de scholen functioneren. Als het bestuurlijk rustig is, kunnen de scholen zich richten op wat voor hen belangrijk is: goed onderwijs vanuit de eigen identiteit', zegt Piet Jansen, voorzitter van SCOPE Scholengroep.

Onder SCOPE scholengroep vallen in het voortgezet onderwijs al vier vestigingen van de Groene Hart scholen en de Groene Hart Praktijkschool.