Bestemmingsplan voormalige nertsenfokkerijen vastgelegd

Foto: Pixabay

Op 5 oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Steekterweg 17-19 Alphen aan den Rijn en Achtermiddenweg 2A Aarlanderveen vastgelegd. De twee voormalige nertsenfokkerijen worden omgebouwd naar woningen.

Wethouder van As: ‘Het voorstel speelt al de nodige jaren. Deze afspraak is gemaakt met de eigenaren. We zijn als gemeente erg gebrand om de nertsenfokkerijen daar weg te halen.’ In 2019 lanceerde de familie Verboom, die eigenaar is van beide locaties, het plan.

Ook Bram Strookman van Lokaal Belang Alphen is blij met het bestemmingsplan. ‘Het is een mooie aanpak van een stuk grond waar vroeger edelpelsdieren werden gefokt. Dit plan loopt al jaren en zo krijgt dat stuk van de Steekterweg een mooi aanzicht.’

Het enige bezwaar kwam van de PVDA, die het liefst meer sociale woningen ziet in plaats van woningen voor de middenklasse. Wethouder van As blijft staan achter het huidige plan: ’Dit is het en daar moeten we tevreden mee zijn.’

Achtermiddenweg 2a te Aarlanderveen

Het agrarische bedrijf aan de Achtermiddenweg 2a wordt opgeheven. De opstallen worden grotendeels gesloopt en de beplanting aan weerszijden van de te slopen opstallen wordt verwijderd. Dit gebied wordt weiland. Het aanwezige woonhuis zal worden omgezet van een agrarische bedrijfswoning tot een burgerwoning. De noordelijke schuur bij de woning blijft behouden.

Steekterweg 17-19 te Alphen aan den Rijn

Ook ten zuiden van de Steekterweg 17-19 zullen de opstallen worden gesloopt. Op deze locatie kunnen, in ruil voor de sloop van de bedrijfsmatige opstallen, vijf nieuwe woningen gebouwd worden. Deze woningen worden landschappelijk ingepast. De twee bestaande agrarische bedrijfswoningen krijgen een woonbestemming.

Gesloten

Sinds 8 januari 2021 is het verboden om nertsen en andere pelsdieren te houden. De fokkerij in Aarlanderveen sloot daarvoor al de deuren.

De nertsenfokkerij in Aarlanderveen kwam in 2016 nog in opspraak vanwege undercoverbeelden die naar buiten kwamen door Animal Rights en Bont voor Dieren. De nertsenfokker kreeg na inspecties van de NVWA een boete van 2.500 euro vanwege de aanwezigheid van gewonde dieren.