Binnen half jaar meer duidelijkheid over toekomst van Nieuw Werklust

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Binnen een half jaar moet er een plan van aanpak gepresenteerd worden voor de herontwikkeling van Nieuw Werklust in Hazerswoude-Rijndijk. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders afgesproken met de eigenaren van het terrein.

De voormalige kleiwarenfabriek, waarvan de oudste onderdelen dateren uit de negentiende eeuw, werd in 2002 bestempeld als Rijksmonument. Destijds was de staat van onderhoud van het complex al slecht tot zeer slecht. In de twintig jaar daarna is de onderhoudsstaat verder verslechterd en zijn een aantal gebouwen zelfs ingestort. Uit eerdere verkenningen is gebleken dat slechts een gering deel van het complex mogelijk bewaard zou kunnen worden. Een restauratie van het gehele complex is te duur en niet rendabel.

In 2019 startte een traject met betrokken partijen om te komen tot een verkenning van herontwikkeling. Twee jaar later vonden architectenpresentaties plaats, met als doel om een architect uit te kiezen die aan de slag zou gaan met de plannen. 'Er is echter uiteindelijk geen overeenstemming bereikt over de keuze van de architect', aldus het college van burgemeester en wethouders.

Na een gesprek tussen een aantal wethouders en de eigenaren van Nieuw Werklust, in augustus van dit jaar, is besloten dat er uiterlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar een plan van aanpak moet liggen. Daarmee moet meer duidelijkheid komen over de herontwikkeling van het perceel aan de Oude Rijn.