Boskoop krijgt nieuw winkelhart

BOSKOOP - Er komt een nieuw winkelcentrum in Boskoop. De gemeenteraad van Boskoop heeft donderdagavond ingestemd met de bouwplannen aan Centrum Zuid. De hoeveelheid winkeloppervlakte wordt wel kleiner dan beoogd. Supermarkt Albert Heijn moet daar nog wel mee akkoord gaan.

Het gratis parkeren blijft gehandhaafd. De bewoners van nieuw te bouwen woningen zullen in een gebouwde voorziening hun auto kunnen parkeren. Bezoekers van de Bethelkerk en het winkelhart kunnen terecht op het maaiveld. Aan de Boomgaard wordt niet geparkeerd.

Albert Heijn zal verhuizen naar een nieuwe locatie in het vernieuwde gebied en is de belangrijkste trekpleister. De bebouwing wordt maximaal drie lagen hoog. Het winkelhart behoudt haar kleinschalige en historische karakter. De nieuwbouwwerkzaamheden starten eind 2014.