Boskoopse basisscholen De Akker en De Populier samen verder als De Hortus

BOSKOOP - Basisscholen De Akker en De Populier gaan na de zomervakantie samen verder als basisschool De Hortus. Twee jaar geleden is een start gemaakt met het onderzoek naar een mogelijke fusie. Per 1 augustus is die fusie tussen de twee scholen een feit.

Aanleiding voor de fusie was een teruglopend leerlingaantal op openbare basisschool De Populier. De Hortus start na de zomervakantie met ruim tweehonderd leerlingen. De beide schoollocaties blijven in gebruik. Op de ene locatie krijgt groep 1 tot en met 4 les, op de andere locatie groep 5 tot en met 8.

Uniek in Boskoop is de identiteit van de nieuwe school, een samenwerkingsschool waarbij openbaar en katholiek onderwijs geïntegreerd gaat plaatsvinden.

De Hortus

De naam De Hortus heeft een directe link met de ambitie van de school; onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Het stamt af van het Latijnse Hortus Botanicus; een tuin bij een universiteit voor het bestuderen van plantensoorten. 'Er is expertise voor nodig om iedere plant op zijn manier te laten groeien. Dit is ook zo op een school,' vertelt Martine Schonenberg, directeur van basisschool De Akker én per 1 augustus van De Hortus. 'Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Leerkrachten op De Hortus stemmen hierop af door het bieden van ondersteuning in de vorm van extra herhaling én expertise op meer- en hoogbegaafdheid.'

De visie die tijdens het fusieonderzoek in samenwerking met ouders en leerkrachten van beide scholen is ontstaan, is zichtbaar in het logo van de nieuwe school. 'De optelsom van onze uitgangspunten komt hier terug; de wortels als stevige basis, het hart voor plezier en aandacht en het stekje voor de groei. Deze formule helpt ons bij de focus op goed onderwijs en de keuzes die we daarin maken.'

Zo soepel als de fusie is verlopen, is geen vanzelfsprekendheid. 'Alle credits hiervoor gaan naar twee fantastische teams die vanaf de start de schouders eronder hebben gezet. Ondanks de gevoeligheden die er zijn wanneer mensen zich al langere tijd met hún school verbonden voelen. Ook de ouders van de scholen zijn vanaf het begin actief betrokken geweest.'

Gezamenlijke sportdag

Kinderen en ouders hebben elkaar pas geleden informeel ontmoet tijdens een gezamenlijke sportdag op de atletiekbaan van AV’47. 'Het was een feestje voor kinderen om elkaar op een sportieve manier te leren kennen. Er zijn al heel wat vriendschappen tussen nieuwe klasgenootjes ontstaan die dag.'

Ook het team van De Hortus werkt al nauw samen. 'We hebben een drukke zomer voor de boeg met de verhuizing van een aantal lokalen, schilderbeurt en nieuwe inrichting op beide locaties die hierdoor een echte Hortus-sfeer gaan krijgen. Daarna kunnen we, na twee jaar, eindelijk samen van start. We hebben er zin in.'