Boskoopse Ichthusschool is te zwak en heft zichzelf op

BOSKOOP - Het bestuur van de Ichthusschool in Boskoop heeft besloten de school op te heffen. Het onderwijs op de basisschool is zwak en blijft door personeelstekorten zwak, geeft de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV (SPCO LEV) als reden aan. Het besluit is te lezen in een brief aan de ouders van de leerlingen. Na dit schooljaar gaat de Ichthusschool, waar 146 leerlingen onderwijs krijgen, dicht. Dat meldt Omroep West, mediapartner van Studio Alphen.

Op de website omschrijft de Boskoopse basisschool zichzelf zo: 'De Ichthusschool is een Kanjerschool. Wij trainen alle kinderen om een kanjer te worden.' Maar in een rapport van de Onderwijsinspectie van begin september wordt de Boskoopse basisschool omschreven als 'zeer zwak'. De inspectie beschrijft wat dat betekent: 'De school schiet ernstig tekort als het gaat om kwaliteit van het onderwijs: de school levert geen basiskwaliteit. Daarom staat de school onder vervolgtoezicht.'

Ook het schoolbestuur SPCO LEV constateert in de brief aan de ouders dat de plannen die ze hebben doorgevoerd om het onderwijs op de school te verbeteren, hebben gefaald. 'De gewenste verbeteringen komen niet tot stand door een continu en aanhoudend tekort aan gekwalificeerde leerkrachten', staat er in de brief.

Ook gevolgen voor andere scholen

Schoolbestuur SPCO LEV verzekert de ouders in de brief dat ze zich aan de zorgplicht zal houden: 'Elke leerling krijgt na overleg met de ouders een onderwijsplek aangeboden.' De brief is ook gestuurd naar de ouders van andere scholen met hetzelfde schoolbestuur, zoals de Immanuelschool en de Rehobothschool. 'Omdat het opheffen van de Ichthusschool ook van invloed kan zijn op de school van uw kind(eren)', staat er in de brief.

In totaal bestuurt SPCO LEV vijf scholen, met in totaal 1300 leerlingen en 125 medewerkers. Door de slechte score van de Ichthusschool door de onderwijsinspectie werd de hele Stichting Protestants Christelijk Onderwijs LEV als onvoldoende beoordeeld, terwijl de andere scholen gewoon een voldoende kregen of niet recent beoordeeld zijn door de inspectie.

Zowel onderwijswethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) van gemeente Alphen aan den Rijn als de directeur van SPCO LEV hebben nog niet gereageerd.