Brede School Snijdelwijk werkt aan groenblauw schoolplein: ‘Uitdagender spelen en veel leren’

BOSKOOP - De Brede School Snijdelwijk in Boskoop is deze maand officieel van start gegaan met het project GroenBlauw schoolplein. Tijdens deze aftrap werden de eerste bloembollen geplant, onder toeziend oog van wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan).

Dit project komt voort uit de in 2019 aangenomen motie Groene scholen en schoolpleinen, waarmee de aanleg van ‘groenblauwe schoolpleinen’ op de basis- en middelbare scholen in de gemeente Alphen aan den Rijn gestimuleerd moet worden. ‘Er is een ondersteuningsaanbod vanuit de gemeente’, zegt Inge van Oostende, die zich bezighoudt met het uitvoeren van de motie.

‘Door middel van het ondersteuningsaanbod helpen we scholen met de benodigde mankracht en spullen’, aldus Van Oostende. ‘Daarnaast organiseren we verschillende momenten om scholen te inspireren; we laten zien wat er allemaal met het schoolplein kan en wat voor voordelen dat met zich meebrengt.’

‘Groener’ en functioneler

De Brede School Snijdelwijk is het project begonnen met het planten van bloembollen in de groenstroken langs de randen van de schoolpleinen, maar daar blijft het niet bij. ‘Uiteindelijk is het de bedoeling dat we de pleinen volledig ‘groener’ maken’, vertelt Marisa Raouf-Van Nassau, directrice van de Ichthusschool. ‘We willen de pleinen ook functioneler maken, zodat de leerlingen meer kunnen spelen in de natuur. Verder willen we een speciale plek creëren waar biologieles gegeven zou kunnen worden.’

Dat het bij dit project eigenlijk om twee zaken tegelijkertijd gaat, bevestigt ook Van Oostende. ‘Het ‘groener’ maken van het schoolplein is gezond en goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze kunnen zo uitdagender spelen en veel leren. Daar komt bij dat het project ook goed is voor het klimaat.’

Enthousiaste leerlingen

Enthousiasme voor het project komt ook voor een groot deel bij de leerlingen zelf vandaan; klimaatverandering en ‘groen’ bezig zijn, is tenslotte iets wat veel jongeren tegenwoordig bezighoudt. ‘Het is hartstikke goed dat de school dit doet’, vertelt Matthias, voorzitter van de kinderraad, die door de school is aangewezen. ‘Het ‘groener’ maken van de schoolpleinen is belangrijk voor het klimaat en het ziet er nog leuk uit ook.’

‘Door meer bomen te planten, verbeteren we het klimaat’, legt Matthias uit. ‘Ik hoop dan ook dat veel meer scholen dit project over gaan nemen. We moeten proberen zuiniger te zijn. Naast dat het goed is voor het klimaat, leren we er ook meer over en dat is altijd handig.'