Spoedoverleg fractievoorzitters, burgemeester Spies stortte niet alle neveninkomsten in gemeentekas

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) heeft tegen de gemeentelijke regels in niet de volledige inkomsten uit haar nevenactiviteiten gestort in de gemeentekas. In een vertrouwelijke e-mail aan de gemeenteraad schrijft Spies vrijdag niet op de hoogte te zijn geweest van een gemeentelijke gedragscode waarin staat dat collegeleden al hun neveninkomsten moeten overmaken aan de gemeente Alphen. Vrijdag aan het einde van de middag is er spoedoverleg op het gemeentehuis met de fractievoorzitters.

'Het was mij in alle eerlijkheid niet bekend dat de Gedragscode op dit punt afwijkt van de Gemeentewet. Het spijt mij dat mij dit is ontgaan. Dit had niet zo gemoeten', schrijft Spies in de e-mail. De burgemeester had vrijdagochtend een interview met een journalist van AD Groene Hart over inkomsten uit nevenfuncties. Daarin zegt Spies te hebben uitgelegd dat ze voorafgaand aan het aanvaarden van een nevenfunctie overleg heeft gehad met de fractievoorzitters en zij zich aan de wettelijke regeling houdt.

Tijdens het gesprek wees de AD Groene Hart-journalist Spies op de 'Gedragscode voor Bestuurders Alphen aan den Rijn 2014': Een bestuurder behoudt geen inkomsten uit zijn nevenfuncties en q.q.nevenfuncties. Deze inkomsten worden gestort in de gemeentekas. Deze stortingsplicht geldt alleen voor inkomsten voor geleverde diensten. Voor vergoedingen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten voor nevenfuncties en q.q.nevenfuncties geldt geen stortingsplicht.

Landelijke richtlijn wijkt af van lokale richtlijn

Volgens de landelijke richtlijn mogen burgemeesters maximaal 14 procent van hun jaarsalaris bijverdienen, de rest van het bedrag moet terugvloeien naar de gemeentekas. 'Het is ongelukkig dat onze Gedragscode op dit punt verder gaat dan de formele wet. Dit is niet toegestaan', aldus Spies, die na het interview met AD Groene Hart de fractievoorzitters bij elkaar heeft geroepen voor een extra overleg om dit te bespreken. 'Ik hecht zeer aan een transparant en integer openbaar bestuur', besluit Spies haar schrijven.

Het lijkt erop dat de regel over neveninkomsten die in Alphen van kracht is, juridisch niet houdbaar is. De gedragscode komt in ieder geval niet overeen met de landelijke richtlijn.

Ook betaalde bijbaan wethouder De Jager

Burgemeester Spies heeft verschillende nevenfuncties, waarvan het grootste gedeelte onbezoldigd is. Voor drie nevenfuncties krijgt ze wel betaald. Zo is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland, vicevoorzitter van het European Institute for Public Administration (Eipa) en bestuurslid van het Nationaal Groenfonds.

Spies heeft een jaarsalaris van ruim 140.000 euro. Uit een overzicht op de gemeentewebsite blijkt dat Spies op dit moment 31.100 euro per jaar ontvangt voor de nevenactiviteiten.

De wethouders van de gemeente Alphen hebben ook diverse nevenfuncties, die zijn allen onbezoldigd. Alleen wethouder Han de Jager (CDA) krijgt betaald voor zijn lidmaatschap in de Commissie Toekomst zorg voor thuiswonende ouderen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.