Commissaris van de Koning Jaap Smit van provincie Zuid-Holland vertrekt: ‘Alles heeft zijn tijd’

Foto: ANP

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Zoals Prediker het zo mooi omschrijft in de bekende tekst over 'alles heeft zijn tijd', er is een tijd van komen en een tijd van gaan...', schrijft Jaap Smit (66), de Commissaris van de Koning vrijdag aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Per brief kondigt hij zijn vertrek aan per 1 september volgend jaar.

'In januari 2014 trad ik aan als uw commissaris van de Koning', schrijft Smit, 'En dit jaar sluit ik mijn tiende jaar in dit bijzondere ambt af. Dat stemt me tot nadenken en dat heeft bij mij geleid tot het besluit om vandaag aan te kondigen dat ik zal vertrekken per 1 september 2024.'

Smit bereikt in maart 2024 de pensioengerechtigde leeftijd en in september is het huidige provinciebestuur een jaar onderweg na de meest recente Provinciale Statenverkiezingen.

'Dat is een mooi moment om plaats te maken voor mijn opvolger', vindt Smit. Hij gunt de provincie voldoende tijd om een opvolger te vinden alvorens 'tijd en energie aan andere zaken te gaan besteden en meer tijd te hebben voor mijn dierbaren'.

'Voor nu: aan de slag'

Geboren Gelderlander Jaap Smit begon zijn loopbaan als predikant en geestelijk verzorger bij Defensie. Hij stapte over naar de consultancy, werd directeur van Slachtofferhulp en in 2010 voorzitter van de christelijke vakbond CNV.

In januari 2014 werd de CDA'er beëdigd en in 2019 voor een tweede termijn herbenoemd als commissaris. van de Koning. Dat maakt hem voorzitter van zowel het parlement (Provinciale Staten) als het bestuur (Gedeputeerde Staten) van Zuid-Holland, de grootste en dichtst bevolkte provincie van het land.

Jaap Smit gaat daar het komend jaar ook nog volop mee door. 'Er liggen grote opgaven op ons bord waarin de provincie een belangrijke rol speelt', schrijft Smit in zijn brief. Te weten zaken als het stikstofdossier, woningbouw en de selectie van nieuwe burgemeesters, bijvoorbeeld in Leiden. 'En wat mij betreft voor nu: aan de slag.'