Definitieve sluiting van de Ziendeweg lijkt nu eindelijk nabij: ‘Hopelijk geen beren meer op de weg’

Foto: Google Street View

ZWAMMERDAM – De definitieve sluiting van de Ziendeweg lijkt na maanden nu eindelijk nabij. ‘We gaan de volgende fase in met de Ziendeweg’, zegt wethouder Relus Breeuwsma (CDA). Het college gaat binnenkort een raadsvoorstel over de Ziendeweg voorleggen aan de gemeenteraad. ‘Het heeft langer geduurd dan vooraf voorzien, maar ik denk dat we op de goede weg zitten’, aldus Breeuwsma.

‘We hebben eerder als college al een voorgenomen besluit genomen over de Ziendeweg. We willen een deel van de weg indelen als fietspad en het wordt geen doorgaande route meer voor gemotoriseerd verkeer’, legt de wethouder uit.

‘We hebben ontzettend veel zienswijzen en reacties gezien en gelezen. De zienswijzen gaven geen aanleiding om tot een ander voorstel te komen, maar het besluit en de afweging zijn wel aangevuld’, verklaart Breeuwsma. In totaal werden 121 zienswijzen ingediend door inwoners, organisaties en buurgemeenten.

Extra stappen zorgvuldig toegepast

‘We hebben de hulp ingeschakeld van het Regionaal overlegorgaan van de verkeersveiligheid. We wilden een onafhankelijke partij onderzoek laten doen om nog een keer te kijken naar vergelijkbare gevallen. Een aantal onderzoekers heeft een analyse gemaakt over de weg en alternatieve oplossingen. Ze bevestigde aan ons dat we op de goede weg zitten’, vertelt Breeuwsma.

‘We hebben besloten om het nu aan de raad voor te leggen. We gaan door op de ingeslagen weg’, zegt de wethouder. ‘We hebben extra stappen met zorgvuldigheid toegepast. De zienswijzen zijn ingediend en die hebben we behandeld. Nu is het de beurt aan de raad om wensen en bedenkingen te laten weten. Verkeersbesluiten zijn een bevoegdheid voor het college, maar we willen de raad niet overslaan.’

Nieuwe maatregelen

‘De nieuwe maatregelen kunnen vrij snel worden toegepast. Er komt een versmalling in de weg, een optische andere richting en een kort deel wordt een fietsstrook. Het gaat ook deels om de eerdere maatregelen van de pilot die we kunnen herinvoeren. De weg wordt niet helemaal afgesloten, want voor omwonenden, agrarisch verkeer en hulpdiensten moet het wel bereikbaar blijven', verklaart Breeuwsma.

‘Ik voorzie niet veel beren meer op de weg, maar we hebben gezien dat dit een geprofileerd onderwerp is. Het gaat om verkeersbesluiten, dus er kan altijd nog een etappe aan vast komen voor een definitief besluit. Er kan nog bezwaar in worden gediend, maar ik hoop het niet’, besluit Breeuwsma.

Lees ook: Wethouders roepen op tot actie: storingen Leimuiderbrug hebben veel impact