Dorpsoverleg Boskoop stopt ermee: ‘Teleurgesteld in de huidige situatie’

Foto: Jeron Groeneveld

BOSKOOP - Het Dorpsoverleg van Boskoop stopt ermee. Dat communiceert het team achter het Dorpsoverleg in een brief aan alle Boskopers. De leden van het overleg zijn uitgenodigd voor het 10-jarig fusiefeest van de gemeente Alphen aan den Rijn, maar zij slaan de uitnodiging af.

'Volgens ons is er niet zoveel te vieren', tekenen de vertegenwoordigers van Boskoop op. 'Sinds de oprichting in 2015 is er in verschillende samenstellingen door enthousiaste dorpelingen hard gewerkt. We moeten echter de conclusie trekken dat er te weinig is bereikt om Boskoop toekomstbestendig te maken en de mooie plaats te maken die ons kwekersdorp hoort te zijn.'

De leden zijn niet alleen teleurgesteld in de gemeente, maar ook in zichzelf. Ze vinden dat er 'te weinig reactie komt' op onderwerpen die ze bespreken met de gemeente en dat andere thema's 'te groot zijn voor enthousiaste vrijwilligers'. 'We zijn in verschillende projecten betrokken geweest, hebben vele initiatieven aangedragen, maar we hebben hier een bitter gevoel aan overgehouden.'

Projecten zonder resultaat

Een project waar het Dorpsoverleg meer van had verwacht was 'Beter Bereikbaar Gouwe'. 'Dit was voor iedereen veelbelovend, maar zonder resultaat.' Een ander voorbeeld dat in de brief wordt aangehaald zijn de verkeersproblemen rond De Zijde. 'Het is niet gelukt om enige verandering te bewerkstelligen, frustrerend voor bewoners, maar ook voor de leden van het Dorpsoverleg.'

Ook vinden de Boskopers dat het dorp een uitstraling moet hebben die past bij een kwekersdorp. 'Aanvankelijk leken we op dat vlak resultaat te boeken, maar na een schouw en een interne analyse van de gemeente is dat weer in elkaar geklapt.' 

Tijdens een bewonersavond werd door inwoners vastgesteld dat het onderhoud achterbleef. 'Maar op een inhaalslag bij een evenement of beurs na, bleef het achter bij de doelstellingen.' Ook dat frustreert de leden enorm. 

'In deze vorm houden we ermee op' 

Daarom trekt het Dorpsoverleg de stekker eruit. 'In de huidige vorm houden we ermee op. Met de overgebleven leden gaan we kijken of een andere aanpak zinvol is.' De brief wordt afgesloten met een dankwoord aan alle Boskopers. Het Dorpsoverleg blijft voorlopig bereikbaar voor reacties of vragen.

Lees ook: Dorpsoverleggen eregast bij jubileumfeest: ‘Evenredig aandacht voor iedere kern’