Druk verkeer is grootste zorg bij nieuw te bouwen dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk

Hazerswoude-Rijndijk Foto: Jeron Groeneveld

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Komt het nieuwe dorpshuis in Hazerswoude-Rijndijk op de huidige locatie, in de buurt van SV Bernardus of bij het nieuw te bouwen NS-station langs de Gemeneweg? Daarover moet de gemeenteraad voor de zomervakantie een beslissing nemen. 

Voor de Alphense raads(commissie)leden werd afgelopen woensdag een informatiemarkt over het onderwerp georganiseerd in dorpshuis De Som. Maar, door een verkeerde aankondiging in de krant kwam vooral een grote groep inwoners op de bijeenkomst af. Inwoners maakten van de gelegenheid gebruik om hun zorgpunten rond de plannen te uiten.

Ook andere gebouwen toe aan vernieuwing

In 2021 is de opdracht verstrekt om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de bouw van een dorpshuis. Dat ook andere gebouwen in het dorp aan vernieuwing toe zijn, is meteen meegenomen in de zoektocht.

Het gaat om basisschool De Steijaert, het clubgebouw van voetbalvereniging Bernardus en sporthal De Cirkel. Op de nieuwe locatie wordt het nieuwe dorpshuis daarom gecombineerd met onderwijs en sport.

'Het onderzoek is in overleg met (toekomstige) gebruikers, het dorpsoverleg, de schooldirectie en schoolbestuur van de basisschool, de kinderopvang en voetbalvereniging Bernardus opgesteld', aldus de gemeente.

Eind vorig jaar is de haalbaarheidsstudie afgerond. De bijeenkomst was bedoeld om de vervolgstappen toe te lichten om tot een raadsbesluit te komen.

Drie mogelijke locaties

De raad wordt gevraagd een keuze te maken voor een van de drie locaties die zijn onderzocht. Ook zijn de globale investeringskosten weergegeven van de mogelijke varianten.

'Op de huidige locatie van De Som, de Steijaertschool en De Cirkel is nagedacht over een herontwikkeling van woningbouw. De opbrengsten van deze mogelijke herontwikkelingen kunnen ingezet worden als dekking van het nieuwe Dorpshuis', aldus de gemeente.

De voorkeurslocatie van de toekomstige gebruikers die bij het onderzoek betrokken waren, is locatie Bernardus.

De informatiemarkt in dorpshuis De Som Foto: Diana Baak

Kritische noten van de inwoners

De inwoners leggen met hun vragen een aantal hiaten in het uitgevoerde onderzoek bloot. De ontsluiting van een nieuw te bouwen complex is namelijk een heikel punt, want de wijk is met haar smalle straten niet berekend op veel verkeer. Hierdoor valt ‘scholeneiland’ al af als reële keuze.

Ook bij locatie Bernardus zal ontsluiting een belangrijk aandachtspunt worden. De locatie aan de andere zijde van de Gemeneweg vinden de inwoners geen goede optie. 'Het is gevaarlijk om kinderen hier over te laten steken om te gaan sporten. Verder is het niet handig, omdat er deels afhankelijkheid zal zijn van de bouw van het nieuwe station.'

Eveneens vragen de inwoners expliciete aandacht voor een aparte plek voor de jeugd van 12-20 jaar: 'Die hebben nu geen plek en het lijkt er op straks ook niet.'  Een andere opmerking die wordt gemaakt is: 'Waarom moet alles persé bij elkaar op één locatie?  Scholen en sport kunnen in principe ook apart van de dorpshuisfuncties worden gehuisvest.' Die optie bekijken zat echter niet in de opdracht.

8000 m2 met een verdieping

Job Lee van het bureau dat de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd, lichtte de voor- en nadelen van de drie locaties toe. Uitgangspunt is dat een oppervlakte van minimaal 8.000 m2 noodzakelijk is (ongeveer de grootte van een voetbalveld) en dat het complex één verdieping krijgt.

Tevens is rekening gehouden met 75 parkeerplekken en nog eens 52 meer als voor de combinatie met de voetbalvereniging wordt gekozen. Met de ontsluiting van de locaties voor autoverkeer is in deze fase van het onderzoek nog geen rekening gehouden.

Vervolg

Op 21 mei staat het onderwerp bij het college op de agenda, in juni wordt het in de raadscommissie besproken en op 4 juli besluit de gemeenteraad over de Kadernota. Dan zal ook duidelijk worden welke variant men kiest voor de locatie en of er financiële dekking is voor de verdere uitwerking van het plan. Pas daarna worden inwoners betrokken.