Einde aan meer dan 10 jaar discussie: containers Alpherium blijven vier hoog gestapeld mogen worden

Foto: John Wiersma (Jovimedia.nl)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Containerhaven Alpherium in Alphen aan den Rijn mag de vrachtcontainers vier hoog blijven stapelen. De gemeenteraad heeft dat besloten. Er was één bezwaar ingediend tegen het eerder genomen besluit, maar de gemeente Alphen heeft bepaald om die klacht ongegrond te verklaren.

Alpherium ligt aan de rand van Alphen, langs de N11, niet ver van woonwijk Gouwsluis. Met name buurtbewoners zijn niet blij. In het bestemmingsplan staat dat containers maximaal negen meter hoog (drie exemplaren) op elkaar gestapeld mogen worden vanwege het aanzicht, maar twaalf meter hoog (vier exemplaren) blijkt in de praktijk nodig te zijn om geluidsoverlast tegen te gaan. De gestapelde containers zorgen namelijk voor een wand die geluidsoverlast voorkomt of in ieder geval tot het minimaal mogelijke beperkt.

Na meer dan tien jaar vol discussie en aan Alpherium opgelegde dwangsommen vanwege te hoog gestapelde containers, iets dat het bedrijf van begin af aan al stug deed om economische redenen, heeft de gemeenteraad al ingestemd met een proef om te analyseren wat het geluidseffect is van de containers vier hoog te stapelen in plaats van drie hoog.

Bijna unaniem

Later werd besloten dat dit wat de gemeente betreft permanent mag gebeuren. Tegen dit politieke besluit werd één bezwaar ingediend. Daarom moest de politiek het besluit heroverwegen. Met uitzondering van SP hebben alle politieke partijen in de gemeenteraad ingestemd met het definitief vier hoog stapelen van de containers.

Lees ook: Eerste elektrische binnenvaartschip in Nederland vaart dagelijks van Alphen naar Moerdijk