Gemeente Alphen aan den Rijn verwacht 27 miljoen euro schade door coronacrisis

Gepubliceerd op 15 juni 2020 om 15.07 uur

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De totale schadepost voor de gemeente Alphen aan den Rijn als gevolg van de coronacrisis wordt voorlopig geschat op 27 miljoen euro. De kosten bestaan onder andere uit interne bedrijfskosten van de gemeente en de vergoeding van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De verwachting is dat het Rijk zo'n 19,5 miljoen euro compenseert waarmee de totale gemeentelijke kosten op 7,5 miljoen euro uitkomen.

De gemeente heeft diverse extra werkzaamheden moeten verrichten tijdens de coronapandemie. Zo is er extra aandacht geweest voor handhaving en toezicht. Er zijn tekstkarren, barriers, banners en borden geplaatst en moesten openbare gebieden worden afgesloten. Ook is er extra personeel ingezet om de Tozo-regeling te kunnen uitvoeren. Deze extra kosten komen neer op zo'n 650.000 euro.

Naast het maken van extra kosten verwacht de gemeente zo'n 7 miljoen euro aan schade. Hierbij valt te denken aan de terugval van parkeerinkomsten, de derving van toeristenbelasting, de extra inzet voor afvalinzameling en het omzetverlies bij Rijnvicus en andere partijen die aan de gemeente Alphen aan den Rijn zijn verbonden.

Schatting van financiële gevolgen coronacrisis voor gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeentelijke kosten:

- interne bedrijfskosten: -651.000
- gemeentelijke 'schade': -7.000.000
- Steunfonds: -2.500.000
- Stimuleringsfonds: -300.000

Vergoedingen Rijk:
- uitbetalingen Tozo: 16.500.000
- compensatie voor gemeenten: 3.000.000

Een bedrag van 2,5 miljoen euro is door de Alphense gemeenteraad beschikbaar gesteld voor sociaal maatschappelijke organisaties, die niet of niet op tijd gebruik kunnen maken van regelingen vanuit het Rijk. En er is een stimuleringsfonds opgezet voor projecten die als doel hebben om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Dat fonds omvat 300.000 euro.

Tozo

De gemeente schat in dat er tot en met 31 augustus ongeveer 1800 aanvragen voor de Tozo-regeling worden uitbetaald. Daar gaat een bedrag van 16,5 miljoen euro mee gemoeid. Nederlandse gemeenten worden volledig financieel gecompenseerd voor het uitbetalen van de Tozo-regeling. Ook ontvangen gemeenten een vergoeding voor de uitvoeringskosten van de regeling.

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen in een eerste steunpakket een vergoeding voor het overeind houden van dienstverlening richting inwoners. De richtlijn voor deze compensatie is nog niet bekend, maar de gemeente Alphen aan den Rijn verwacht een compensatie van zo'n 3 miljoen euro te ontvangen.

advertentie advertentie