Gemeente wil toch werken aan oplossing voor bewoners Noorderkeerkring

ALPHEN AAN DEN RIJN - Er gloort hoop voor de 86 jongeren en urgente woningzoekenden die - in principe - per 1 juli hun woning uitgezet worden in de voormalige GGZ-kliniek aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond hebben meerdere bewoners ingesproken. De raadsleden gaven aan geraakt te zijn door de persoonlijke verhalen en het college van burgemeester en wethouders gaat zich nu toch met het dossier bemoeien. 'Ratio en emotie staan tegenover elkaar.'

'Wij willen de menselijke maat hanteren', zegt wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) van wonen toe nadat anderhalf uur lang bewoners hun verhaal hebben gedaan ten overstaan van de gemeenteraad. 'Wij willen een krachtinspanning leveren richting Woonforte en Villex. Dus als college gaan wij een inspanningsverplichting aan. Er moet klare wijn geschonken worden en zij moeten concreet meewerken', vindt de verantwoordelijk wethouder.

Sinds de zomer van 2020 wordt het gebouw, dat genomineerd is voor sloop, tijdelijk bewoond. De verhuur van de units wordt verzorgd door Villex. De beoogde sloop in 2022 is uitgesteld en dus zouden de kortstondige bewoners er langer kunnen blijven. Maar voor Villex is de verhuur niet rendabel en het bedrijf stopt ermee. De bewoners komen per 1 juli op straat te staan. Woningcorporatie Woonforte zou als eigenaar van het complex kunnen beslissen dat de mensen er onder hun vlag mogen blijven wonen, maar kiest daar niet voor. Omdat de gemeente Alphen aan den Rijn nu op deze plek vluchtelingen uit Oekraïne wil laten wonen, dreigen de huidige bewoners over iets meer dan twee maanden dakloos te zijn.

Villex houdt namelijk voor als verhuurder geen zeggenschap meer te hebben over de voormalige GGZ-kliniek vanaf 1 juli, terwijl Woonforte vindt dat Villex verantwoordelijk is om nieuwe huisvesting voor deze jongeren te vinden. En ook het college van burgemeester en wethouders is eigenlijk van mening dat de gemeente geen partij is in de verhuur van woningen. Concreet betekenen de woorden van wethouder Van As van donderdagavond dat Woonforte als woningcorporatie en Villex als verhuurder de plicht krijgen om er alles aan te doen om de huidige bewoners van de studio's aan de Noorderkeerkring een woonruimte aan te bieden.

Huidige bewoners én Oekraïners

De publieke tribune is donderdagavond gevuld tijdens de gemeenteraadsvergadering. Bewoners doen hun verhaal. Sommigen gespannen, anderen met een brok in hun keel of juist heel bedaard. Angelique Bergers spreekt namens Jacques Ndatira: 'Ons taalmaatje sinds zeven jaar. Een vluchteling uit Congo en inmiddels al lang statushouder. Hij woont en werkt in Alphen. Hij was afgelopen zomer op bezoek bij zijn familie in Congo, die al jarenlang in een vluchtelingenkamp wonen en daar niet meer wegkomen. U kunt zich de stress, de zorgen en de angst die hij heeft om dakloos te worden niet voorstellen.'

Wethouder Van As belooft de gemeenteraad over twee weken meer duidelijkheid te scheppen middels een brief. 'Er zal niet gelijk voor alle 86 mensen een nieuwe woonruimte gevonden kunnen worden, maar wij kunnen het wel uitsmeren. Dan kan een combinatie van Oekraïners en huidige bewoners - die in afwachting zijn van een nieuw adres - in het complex wellicht wel.' Dit alternatief stellen de initiatiefnemende politieke partijen voor. Tot op heden was dit geen optie voor de gemeente, Woonforte en/of Villex. Het complex telt 126 studio's, daarvan staan er op dit moment veertig leeg.

Daarnaast wil Van As dat het niet meer mogelijk wordt om in de toekomst nieuwe projecten te starten met tijdelijke verhuur. 'Ik was hier destijds al op tegen. Aan het einde van zo'n project zit je altijd met problemen', spreekt hij de gemeenteraadsleden toe. 'Het gebouw had zo snel mogelijk gesloopt moeten worden voor nieuwbouw. Maar dat is versloft. We moeten deze zaak nu nemen zoals ie er nu voorstaat.'

4,5 miljoen euro

Op initiatief van SP is het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad gekomen. De raad moest donderdagavond sowieso al debatteren over het beschikbaar stellen van 4,5 miljoen euro - bovenop de 2,5 miljoen euro die in maart al werd uitgetrokken - voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Omdat de vluchtelingen onder meer in het bewuste complex zouden moeten komen te wonen, kon dit dilemma aan het agendapunt gekoppeld worden.

Samen met GroenLinks, RijnGouweLokaal, Beter Alphen en Forum voor Democratie diende SP een motie in waarin het gemeentebestuur wordt opgedragen andere huisvesting te vinden voor de huidige bewoners die minimaal gelijk is aan de huidige huisvesting, of dat de huidige huisvesting op de Noorderkeerkring gecontinueerd wordt door hen samen te laten wonen in dit pand met de vluchtelingen. Na de toezegging van wethouder Van As is de motie niet in stemming gebracht, in afwachting van de resultaten de komende weken.

De gemeenteraad heeft verder unaniem besloten om de 4,5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Lees ook: Moeten 86 jongeren plaatsmaken voor vluchtelingen uit Oekraïne? ‘Angstig om op straat te belanden’

Hieronder zijn interviews te beluisteren met raadslid Pauline Thoomes (GroenLinks), wethouder Gerard van As (Nieuw Elan, wonen) en wethouder Kees van Velzen (CDA, financiën).