Gemeente zet in op seniorenwoningen aan Bosparkweg en Klompenmaker

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het college van burgemeester en wethouders wil nieuwe seniorenwoningen realiseren aan de Bosparkweg en de Klompenmaker in Alphen aan den Rijn. Op beide locaties moeten senioren lange tijd kunnen wonen, omdat zij daar ook zorgondersteuning kunnen krijgen.

Door de gemeente wordt een uitvraag gedaan om een geschikte partij te vinden die de woningen wil realiseren. Het idee is om aan de Bosparkweg, tussen het nieuwe Groene Hart Leerpark en het Bospark, 120 middeldure huurappartementen te bouwen. Aan de Klompenmaker moeten zo'n 40 sociale huurappartementen komen te staan tussen woonservicecentrum Noorderbrink en de Eisenhowerlaan.

'Het is de bedoeling om een levensloopbestendige leefomgeving te maken', zegt wethouder Han de Jager (CDA). Parkeren dicht bij huis, voorzieningen in de buurt en groen dat wordt onderhouden worden als voorbeelden genoemd.

Inbreilocaties

Beide plekken vallen onder de zogeheten onorthodoxe woningbouwlocaties waar de gemeente onderzoek naar doet. Inbreilocaties binnen de dorpskern Alphen aan den Rijn waar woningen gebouwd kunnen worden, om zo het woningtekort terug te dringen.