Gemeenten in regio maken plannen voor toekomst: meer welvaart voor inwoners dankzij investeringen miljoenen euro’s

Dit zijn de Holland Rijnland-plannen Foto: Foto: Gemeente Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeenten in de regio's Alphen aan den Rijn, Leiden en Bollenstreek gaan gezamenlijk flink investeren in de toekomst. Dat hebben ze woensdag met elkaar afgesproken. Het gaat om miljoenen euro's aan investeringen in verschillende projecten. Het doel van al deze plannen is om de regio ook in toekomst gezond te houden op het gebied van bereikbaarheid, energie en duurzaamheid.

Uiteindelijk zou de regio daarmee ook in 2050 welvarend moeten blijven. Een groot bouwproject dat al eerder uit een soortgelijke afspraak voortkwam, is de Rijnlandroute, die vanaf deze zomer de A4 en A44 met elkaar verbindt bij Leiden.

'We maken onze leefomgeving tussen nu en 2050 klaar voor de toekomst', legt burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn uit. De burgemeester is ook bestuurslid van Holland Rijnland, het samenwerkingsverband waar de verschillende gemeenten in zitten. 'De investeringen die we nu doen, gaan leiden tot projecten van tientallen of honderden miljoenen euro's. Dat leidt weer tot meer welvaart voor onze inwoners.'

In totaal hebben de gemeenten in Holland Rijnland veertien projecten omschreven die ze samen willen gaan uitvoeren. Afgesproken is ook dat het voorlopig om kleinere investeringen in de vorm van onderzoek gaat. 'De ervaring is dat dit helpt om externe partijen over de streep te trekken om mee te doen met die projecten', legt een woordvoerder van Holland Rijnland uit. Uiteindelijk moeten de grotere projecten ook worden gefinancierd door de provincie, het Rijk, of de EU.

De gemeenten hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over veertien grotere en kleinere projecten. Een aantal projecten, zoals het aanleggen van snelle fietsverbindingen en het uitbreiden van het warmtenet, zal in het hele gebied gebeuren.

Leiden - Alphen aan den Rijn

De denkbeeldige lijn Katwijk, Leiden, Alphen aan den Rijn is een belangrijk aaneengesloten stedelijk gebied. Daar zal onderzoek worden gedaan naar een hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding tussen Alphen en Katwijk, via Leiden. Daarbij zal het knooppunt Leiden Centraal worden vernieuwd.

Langs de N11 en delen van de A4 willen de gemeenten een zogenoemde 'energie lane' gaan ontwikkelen. Daarbij hoort dan ook de bouw van een 150kV-station in de Barrepolder vlakbij Heineken. De energy lane moet duurzame energie gaan opwekken en transporteren.

Groene Hart

Ten noorden van Alphen aan den Rijn wordt gekeken wat er gedaan kan worden aan de doorstroming op N207 en wordt gezocht naar een oplossing voor de de knelpunten bij de rondweg van Ter Aar.

Ook de doorstroming op de Leimuiderbrug die te maken heeft met veel storingen heeft de aandacht van de gemeenten.

Duin- en Bollenstreek

In de Duin- en Bollenstreek wordt al gewerkt aan het beter bereikbaar maken van de noordelijke deel van dat gebied. Bij Lisse en Hillegom komen nieuwe wegen tussen - grofweg - de duinrand en de polder, een alternatief voor de eerder afgeketste Duinpolderweg. Het uiteindelijke doel is om het verkeer zoveel mogelijk uit de dorpen Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk te houden.

'Het is erg belangrijk dat onze bereikbaarheid op orde is', zegt wethouder Jolanda Langeveld van de gemeente Lisse. 'Zowel voor bezoekers van buiten als voor onze eigen inwoners.' Ook energie is een belangrijk punt voor haar.

Minder busjes

Rond de steden is het de bedoeling dat het aantal busjes, vrachtwagens en auto's wordt teruggedrongen. Daarom gaan de gemeenten onderzoek doen naar geschikte locaties voor transferia. Daar kunnen reizigers dan overstappen ander vervoer richting de binnenstad.

Ook wordt dan gekeken hoe goederen op een andere manier kunnen worden vervoerd naar de binnensteden.

Bedrijfsleven blij

Het bedrijfsleven in de regio Holland Rijnland is blij dat gemeenten is gelukt om gezamenlijk een aantal concrete projecten te ondersteunen. 'Regionale economische samenwerking is echt nodig', zegt Martijn van Pelt van VNO-NCW Rijnland.

Ook vindt hij het goed dat bedrijfsterreinen duurzamer en aantrekkelijker gemaakt gaan worden. 'Daarnaast vinden we het belangrijk om clusters van economische bedrijvigheid te versterken langs de lijn Noordwijk, Katwijk, Leiden, Alphen. De Rijnlandroute is daarbij belangrijk, maar langs deze as hebben we hoogwaardig openbaar vervoer echt keihard nodig.'

Hieronder is het interview met burgemeester Liesbeth Spies te beluisteren.