Grootse plannen voor tentoonstelling Romeinse geschiedenis van Hazerswoude

Voorbeeld van een replica mijlpaal in Valkenburg. Foto: Romeinse Limes C. Thunnissen

HAZERSWOUDE-DORP / HAZERSWOUDE-RIJNDIJK – Archeologische vondsten uit het Romeinse tijdperk zullen binnenkort te zien zijn in het historisch museum Hazerswoude. De historische vondsten in het Westvaartpark waren de aanleiding voor een vaste tentoonstelling over de Romeinen in Hazerswoude.

‘Met de realisatie van het project Romeinen in Hazerswoude willen we inwoners van Alphen aan den Rijn, dagrecreanten en toeristen betrekken bij de betekenis die de Romeinen hebben gehad voor de ontwikkeling van ons huidige leefgebied’, vertelt Leon van der Werf, voorzitter van het historisch museum Hazerswoude.

Het museum in Hazerswoude-Dorp heeft een projectplan opgesteld. Daarin staat dat er in Hazerswoude-Rijndijk ook blijvende kenmerken worden aangebracht. Het is de bedoeling dat er een replica van de Limes Mijlpaal en een informatiezuil in het Westvaartpark komt. Daarnaast wordt in dorpshuis de Som een vitrine met Romeinse vondsten gerealiseerd.

Investering in museum en tentoonstelling

Voor het project wordt er flink geïnvesteerd in de tentoonstelling en infrastructuur rondom het museum. Er worden routes ontwikkeld voor wandelaars, fietsers en de sloepvaart. Voor die routes worden ook routeborden geplaatst. De vrijwilligers van het museum gaan zelf een museumsteiger aanleggen.

De provincie Zuid-Holland dekt 50 procent van de kosten om het project te realiseren. Fonds Alphen en omstreken heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld voor informatiezuil en routeborden. De gemeente Alphen aan den Rijn zal waarschijnlijk ook een financiële bijdrage leveren. Daarnaast staan er nog twee subsidieaanvragen uit bij het Cultuurfonds.

Belangrijke rol van Limes in Romeinse Rijk

In de periode van 50 voor Christus tot ongeveer 300 na Christus was de Limes de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. De Rijn had een belangrijke logistieke en defensieve rol. De Romeinen hadden zich ook gevestigd in Hazerswoude.

De aanwezigheid van de Romeinen zorgde voor nieuwe gebruiken, kennis en voorwerpen. De Romeinen hebben zich ook moeten ontwikkelen als waterbeheersers, want de Rijn stond in open verbinding met de zee. Bij hoog water was er daardoor dus kans op overstromingen. Vanaf 2025 zal dat in het museum allemaal zichtbaar gemaakt zijn.