Het sociale plan voor asielzoekerscentrum Hoorn-West is er met ‘aanvullende werkafspraken’

Foto: Google Maps

ALPHEN AAN DEN RIJN – De komst van het asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Hoorn-West gaat niet alleen over tijdelijke woningen. Het gaat ook over de mensen die er komen wonen. Daarom is een sociaal plan heel belangrijk. Dat is er ook, maar het heet ‘aanvullende werkafspraken’.

Tijdens de bespreking van de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op bedrijventerrein Hoorn-West, in een raadscommissie op 27 juni, heeft vooral de VVD aangedrongen op een sociaal plan. Fractievoorzitter Elise de Veth wil alleen een positief advies geven als dit er is. ‘Als je dat hebt, komt het wel goed.’

Bij het raadsvoorstel, dat donderdag 11 juli op de agenda staat als hamerstuk, zitten nu ook een raadsbrief en een overzicht met de sociale maatregelen die in voorbereiding zijn. Dit overzicht is officieel geen sociaal plan. Het zijn aanvullende werkafspraken met ongeveer de inhoud van een sociaal plan. Deze horen bij de bestuursovereenkomst tussen gemeente Alphen aan den Rijn en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Aanvullende werkafspraken

In de werkafspraken zijn allerlei zaken geregeld. Veel van de afspraken worden gemaakt met Alphense en regionale organisaties. Het gaat onder meer om:

 • Een peuteropvang op het terrein van het AZC (Junis)
 • Afspraken over voorschoolse educatie (Junis)
 • Brede Taalschool Rijnstreek (verschillende schoolbesturen en gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop)
 • Internationale Schakelklas
 • Spreekruimten voor zorg (onder meer eigen huisarts AZC, traumazorg)
 • Jeugdgezondheidszorg, vaccinatieprogramma (GGD)
 • Jeugdhulp (Oog voor Thuis)
 • Spreekuren Vluchtelingenwerk (VWN)
 • Multifunctionele ruimte inclusief kookgelegenheid
 • Speeltoestellen buitenterrein
 • Inzet vrijwilligersorganisaties (onder meer Maatjesproject, taallessen, sport en wandelen)
 • Fietsen en fietsenstalling (350 fietsen en fietslessen)
 • Zwemmen (voorlichting door COA, uitwerking lokaal)
 • Ondersteunen om werk te vinden (Rijnvicus, Meedoenbalie en lobby bij VNG om de voorwaarden te verbeteren)
 • Vrijwilligers werven (COA, lokale kerken en vrijwilligersorganisaties)
 • Verkeersmaatregelen (onder meer aanleg veilige oversteek fietsers en voetgangers Genielaan-Hoorn)
 • Klankbordgroep (met onder meer omwonenden)

Lees meer: Asielzoekerscentrum Hoorn-West komt er, ondanks ontbreken Sociaal Plan