Hoe gaat gemeente tekort aan sociale huurwoningen oplossen?

Foto: Mike Mourits

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Uit cijfers van de provincie Zuid-Holland blijkt dat de gemeente Alphen aan den Rijn onvoldoende sociale huurwoningen heeft, net zoals 23 van 26 andere gemeenten in het noordelijk deel van Zuid-Holland. Momenteel bestaat 24 procent van de woningen binnen onze gemeentegrenzen uit sociale huur, lager dan de gewenste dertig procent.

De gemeente zegt zijn best te doen om in te lopen. Maar stelt ook dat elf procent van de woningen eigendom is van particuliere verhuurders. 'Een onbekend aantal van deze woningen is sociale huur, wat het percentage hoger dan 24 procent maakt’, verklaart de gemeente. 'We weten niet precies hoe hoog.'

'Belangrijker is dat het woningbouwprogramma voor de komende jaren voor 31 procent uit sociale huurwoningen bestaat. De woningcorporaties bouwen honderd procent sociale woningbouw.’ Zo wordt verwacht dat er dit jaar 523 woningen worden opgeleverd, waarvan 228 sociale huur. Dat is 43 procent van het totaal. 'Dit betekent dus dat we gaan inlopen', stipt de gemeente aan. Woningcorporatie Woonforte geeft aan in de komende jaren 749 nieuwe woningen te bouwen.

Plannen voor 13.000 woningen

Er staan nu ongeveer 150 woningbouwprojecten in de gemeente op de planning tot 2033. In die tijd moeten 13.000 nieuwe huizen gebouwd worden, waarvan ongeveer veertig procent bestaat uit sociale huur of goedkope koopwoningen. Hoeveel procent dat exact wordt, weet de gemeente nog niet.

Of alle bouwprojecten ook uitgevoerd kunnen worden is ook nog niet zeker. Dat ligt onder meer aan bouwkosten, stikstofregels, tekort aan bouwpersoneel, politieke beslissingen en bezwaarmakende burgers.

Lees ook: Gemeente Alphen aan den Rijn heeft te weinig sociale huurwoningen blijkt uit cijfers