Ieder gebied een eigen agenda: ‘Geen dorp of wijk is hetzelfde’

Foto: John van der Tol

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Het woningtekort, parkeerproblemen en het onderhoud van de groenvoorziening zijn de belangrijkste problemen die inwoners ervaren in onze gemeente. Deze thema's komen dan ook aan bod in de gebiedsagenda's die de gemeente heeft opgesteld voor alle zeven dorpen en vier wijken in gemeente Alphen aan den Rijn. Donderdagavond werden de agenda's in de commissievergadering besproken. 

De speerpunten in de plannen zijn fysiek opgehaald tijdens informatieavonden met inwoners en digitaal via het platform OpenStad. 'In de gebiedsagenda's zijn een aantal thema's genoemd: vergroenen in bepaalde wijken, de aanpak van overlast en het nemen van verkeersmaatregelen. Ik denk dat de gebiedsgerichte plannen een duidelijk kader geven wat wel en wat niet', zegt wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan, Wijken en kernen). 

'Geen dorp of wijk is hetzelfde', zegt Elise de Veth, fractievoorzitter van de VVD en voorzitter van de commissievergadering. 'Daarom zijn er voor alle wijken en dorpen aparte agenda's. 'Er zijn natuurlijk wel doelen die voor alle gebieden gelden. Als raad wil je dat het in elk dorp en elke wijk veilig is. Maar daarnaast zie je in die verschillende agenda's ook per gebied terug wat daar specifiek van belang is.'

Meer diversiteit

De gemeente noemt het 'van buiten naar binnen werken', informatie ophalen bij inwoners en aan de hand daarvan het beleid opstellen. De commissie is over het algemeen tevreden over de manier waarop de gemeente de gebiedsagenda's heeft samengesteld. 

'Wij plaatsen wel een kanttekening bij de diversiteit van de informatie die is opgehaald', zegt Damian Scholten van de VVD. 'In Boskoop was ik er als 21-jarige, en met nog een leeftijdsgenoot, maar met de rest van het publiek was er een gat van dertig jaar.' Ook andere commissieleden betwijfelden of alle lagen van de samenleving vertegenwoordigd waren tijdens het participatietraject. 

Wethouder Schotanus is tevreden met de opkomst van de informatieavonden. 'In de eerste ophaalsessie kwamen er minder mensen dan in de tweede. Ik vind dat de tweede ronde ons echt veel heeft opgeleverd.' In zijn ogen is het ook een groeiproces. 'We leren ook van het betrekken van onze inwoners en hoe we dat doen.'

Woningbouw het allerbelangrijkst

Het is nu de bedoeling dat de plannen per gebied tot uitvoer gebracht gaan worden. 'Ik wil er geen afvinklijstje van maken, maar een belangenlijstje voor inwoners om samen op te trekken en al die dingen te realiseren.'

Volgens Nicolien Wamsteker, voorzitter van het Dorpsoverleg in Koudekerk, gaat de agenda met name over het laaghangend fruit. Dat zijn echter niet de belangrijkste punten voor de inwoners van Koudekerk. ‘Voor Koudekerk is woningbouw het aller-, allerbelangrijkste punt. Het wordt wel genoemd in de gebiedsagenda, dus daar ben ik blij mee.’

Wat haar betreft moet daar de komende jaren dan ook de focus op liggen. ‘Het wordt tijd dat we met zijn allen de koppen bij elkaar steken. Dat we gaan kijken hoe we ons mooie dorp mooi kunnen behouden en niet helemaal uit laten sterven.’

Dynamisch document

De gebiedsagenda's zijn zogenoemde 'dynamische documenten'. Het komende jaar volgt er in ieder gebied een nieuwe informatieavond waarin de gemeente opnieuw het gesprek aangaat met inwoners.

Voor Erik van Zuylen van GroenLinks is het vooral belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden over het vervolg. 'Er wordt nu gezegd dat er volgend jaar nog een avond georganiseerd wordt, maar wat ons betreft moet er tussentijds ook informatie beschikbaar komen. Via een app bijvoorbeeld, omdat bijna iedereen een smartphone heeft, en via Week in Beeld.'

Om meer mensen te bereiken, vindt Damian Scholten (VVD) het ook een goed idee om het online platform uit te breiden en op die manier meer informatie op te halen. 'Als ik weleens vrienden spreek staan ze echt wel open om mee te denken, maar het bezoeken van zo'n avond doen ze niet. Dat is een te grote stap.'

Wethouder Schotanus gaat het komende jaar weer naar alle gebieden toe. 'We praten jaarlijks bij en vervolgen de gesprekken van het jaar ervoor. Zo blijven we concreet in gesprek met de inwoners. Verder kan er gemaild worden, er kunnen meldingen gedaan worden en is er het platform OpenStad. We hopen dat hier een steen gelegd is in een rivier, dat we op deze manier in de toekomst samen met inwoners de samenleving vorm gaan geven', zegt wethouder Schotanus.  

Lees ook: Dorpsoverleg Koudekerk niet tevreden met gebiedsagenda: ‘Woningbouw het allerbelangrijkste’

Hieronder zijn de interviews met wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) en gemeenteraads(commissie)leden Erik van Zuylen (GroenLinks), Damian Scholtens (VVD) en Filine Verloop (Forum voor Democratie) te beluisteren. Studio Alphen Politiek wordt elke zondag van 13.00 tot 14.00 uur uitgezonden op de radio door Studio Alphen.