‘Kleine’ windmolens tot 15 meter hoogte worden toegestaan in gemeente Alphen

Foto: John Wiersma Fotografie

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Inwoners, ondernemers en andere belangengroepen staan positief tegenover de komst van kleine windmolens in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dat blijkt volgens de gemeente uit een participatie-onderzoek en verkennende gesprekken dat de gemeente heeft laten uitvoeren. 'We maken binnen een aantal weken het beleid definitief', kondigt wethouder Gert van den Ham (D66, duurzaamheid) aan.

Volgens de wethouder is het met name voor agrarische bedrijven aantrekkelijk om kleine windmolens te plaatsen. Vaak ook in combinatie met zonnepanelen op het dak. 'Zo'n kleine windmolen is vaak niet hoger dan vijftien meter. Het zijn niet zulke grote molens als langs de N11', stelt Van den Ham. 'In Den Haag zijn er binnen de provincie ontwikkelingen gaande om het op te hogen tot ongeveer 25 meter.'

Cruciaal voor agrarische bedrijven

Steeds meer boeren en andere ondernemers willen duurzame energie opwekken voor hun bedrijven. 'Deze kleine windmolens zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering van dit soort bedrijven, om te voorzien in hun energie', is de overtuiging van Van den Ham.

In het coalitieakkoord Zichtbaar en Dichtbij heeft de gemeenteraad afgesproken dat bij kleinschalige, particuliere initiatieven op eigen grond kleine windmolens geplaatst moeten mogen worden. Om de initiatieven en aanvragen te stroomlijnen is het nodig om gemeentelijk beleid op te stellen voor kleine windmolens, zegt het gemeentebestuur. 

'Er zijn al agrarische bedrijven die een kleine windmolen klaar hebben liggen op het erf', vertelt Van den Ham. 'Ze zullen na goedkeuring niet lang nodig hebben om die molen daadwerkelijk te gebruiken.'

Bijdrage aan doel van de gemeente

Waarom wil de duurzaamheidswethouder zelf deze kleine windmolens? 'Ze leveren op boerenerven en bedrijfsterreinen door afname van Co2-uitstoot een positieve bijdrage aan het doel van de gemeente om schone en duurzame energie op te wekken.'

Het college van burgemeester en wethouders heeft al uitgangspunten voor het beleid vastgesteld. Op basis hiervan is er een aanpak opgesteld om de wensen en zorgen van inwoners, ondernemers en overige belangengroepen over kleine windmolens mee te nemen in de nieuwe plannen. 

Behoefte aan snel beleid

Uit onderzoek van de gemeente Alphen aan den Rijn blijkt dat inwoners, ondernemers, dorpsoverleggen, belangenverenigingen, de energiecoöperatie en natuur- en milieuorganisaties geen of nauwelijks bezwaar hebben tegen de komst van kleine windmolens in onze gemeente.

'De afgelopen periode zijn er veel gesprekken geweest. We hebben honderden mensen gesproken en per saldo kunnen we zeggen dat het een goede uitkomst heeft gehad', stelt de wethouder vast.

Wel moet de gemeente, zo vinden deelnemers aan het onderzoek, rekening houden met een aantal randvoorwaarden. Zo zijn er wensen over de kwaliteit van het landschap, lokaal opwekken van energie en minimale impact voor de omgeving.

Lees ook: Proef met kleine windturbines op boerderijen in Alphen aan den Rijn