Kwekers zijn bezorgd om groeiende populatie rivierkreeften: ‘Ze maken enorme schade’

Foto: Studio Alphen

BOSKOOP - Kwekers maken zich zorgen om de groeiende populatie Amerikaanse rivierkreeften in Boskoop. De zoetwaterkreeft leeft in de sloten en eet waterplanten op. Verder graaft hij holen in de oevers en op het land. 

'Al zou je een sloot droogleggen, denk ik persoonlijk dat je gillend wegrent', aldus Collin Rijkaart, bestuurslid van Greenport Boskoop. Kwekers kregen tien tot vijftien jaar geleden voor het eerst te maken met de exoot. Doordat de rivierkreeft honderden eitjes met zich meedraagt, plant hij zich razendsnel voort. 

'Beplanting loopt terug'

Wat het probleem is? Volgens Rijkaart is de waterkwaliteit in het gedrang. 'Alle beplanting die in de sloten voorkomt, wordt volledig opgegeten door de kreeften. Je ziet de beplanting letterlijk teruglopen. Dat is heel slecht voor de waterkwaliteit.'

Een andere kweker die liever niet met zijn naam genoemd wordt, verwacht dat er over een tijd geen vissen meer in de sloot zitten. 'Zonder waterplanten verdwijnt ook de zuurstof en gaan de vissen dood.' 

Holen van zestig centimeter

Daarnaast worden de oevers instabiel, omdat de kreeften gaten graven. Rijkaart: 'We dachten eerst dat ze dood zouden gaan in de winter, omdat het exoten zijn. Maar als het koud wordt, komen de kreeften het land op. Daar maken ze ook flinke schade. Ze graven holen van zo'n zestig centimeter diep.'

De kwekers zijn bang dat er ongelukken gebeuren door de vele gangen onder het land. 'Dat je een keer diep wegzakt is nog niet zo erg. Maar wat als er een tractor omgaat door de instabiele grond? En ook je gewas wordt er niet beter op', zegt Rijkaart. 

Wat kun je hier zelf aan doen?

Volgens Martin Goosens van het hoogheemraadschap van Rijnland is er een aantal dingen die je kunt doen. 'Ten eerste een goede beschoeiing neerzetten die diep genoeg is, dan kunnen de rivierkreeften er niet in graven.' 

Ook een natuurvriendelijke oever helpt, zegt hij. 'Wat we ook zien is dat ze niet graven in oevers waar veel oeverplanten staan. Ze komen lastig door die wortels heen.'

Daarnaast komen in die oevers ook de natuurlijke vijanden van rivierkreeften voor zoals vissen of vogels. 'Daarin worden ze sneller opgegeten', aldus Goosens. 

Waterkwaliteit verslechterd

Volgens Goosens zijn er meerdere oorzaken voor het verslechteren van de waterkwaliteit. 'We halen in het voorjaar de waterplanten weg, daardoor verspreidt het zaad zich minder snel en groeien er minder planten.'

Verder wordt er volgens hem ook in het water geloosd en spoelen er door landbouw slechte stoffen het water in. 'Er zijn meerdere factoren waardoor de waterkwaliteit verslechterd en de rivierkreeft is slechts één van de oorzaken. De kreeft krijgt overal de schuld van.'

 Een oplossing is er nog niet

Voorlopig is nog niet duidelijk hoe de Amerikaanse rivierkreeft aangepakt moet worden. Goosens: 'Gaan we ze allemaal wegvangen? Of gaan we zorgen dat natuurlijke vijanden de beesten op gaan eten? We weten het nog niet.' 

Het waterschap is nu in samenwerking met andere organisaties aan het onderzoeken hoe de hoeveelheid rivierkreeften het beste teruggebracht kan worden. 'Helaas is er nog geen pasklare oplossing.'

Rijkaart vindt dat we aan de late kant zijn om hier iets mee te doen. 'Dit gaat de verkeerde kant op. Dit overheerst. Ik vind dat dit echt serieus aangepakt zou moeten worden.'