Lintjesregen 2024: lees hier wie in Alphen aan den Rijn een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, man(l), vrouw(r) Foto: Kanselarij der Nederlandse Orde

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn zijn zeventien inwoners Koninklijk onderscheiden. Vijftien van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee kregen de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Studio Alphen vrijwilliger Jeron Groeneveld kreeg ook een lintje. Hij is de jongst gedecoreerde in Nederland. 

Lees hier: Jeron is jongste van Nederland die een lintje krijgt, wordt op luidruchtige manier wakker gemaakt

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Dhr. W. Bobeldijk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Boskoop

De heer Bobeldijk zet zich al bijna 40 jaar in voor de Scouting Meester van Daal Groep in Boskoop. Hij is een van de langstzittende vrijwilligers bij deze groep. In deze jaren heeft hij vele functies bekleed. Vanaf 1990 was hij groepsbegeleider. Een belangrijke rol van de groepsbegeleider is het helpen en coachen van de andere vrijwilligers bij het leiding geven aan kinderen. In het begin van de jaren ’90 had hij ook een grote rol bij de bouw van een nieuwe clubhuis na een grote brand in het oude clubhuis. Tussen 2007 en 2015 was er weer een grote ontwikkeling. De scouting moest een stuk van “haar” bos afstaan aan de gemeente. Dit zorgde voor veel onrust binnen de vereniging. De heer Bobeldijk had een groot aandeel bij de onderhandelingen met de gemeente, het regelen van materialen en groen en heeft samen met de klusclub een nieuw terrein voor de Scouting voor elkaar gekregen. Sinds 2011 is decorandus ook lid van het bestuur, eerst voorzitter en sinds 2017 penningmeester. En hij is lid van de klusclub, beheer en onderhoud terrein, verhuur van het clubhuis aan andere groepen en neemt deel aan de beoordelingscommissie voor onderscheidingen. Daarnaast heeft de heer Bobeldijk ook actief meegeholpen met het opzetten van andere scoutingroepen. Scoutinggroep Rheijnewoude is hem zeer erkentelijk voor de hulp die hij in 2010 gaf bij het opstarten van de groep. Hij stond met raad en daad klaar maar leverde ook materialen vanuit zijn eigen groep. En hij heeft een aantal jaar regionale ondersteuning gegeven bij regionale weekenden voor Welpen. Decorandus vertegenwoordigt Scouting van Daal Groep in de Alphense Oranjevereniging. Op 5 mei vindt het evenement Vrij aan de Rijn plaats, een optocht van zo’n 40 oude legervoertuigen die binnen de gemeente Alphen aan den Rijn van dorpskern naar dorpskern rijden. Kinderen van de scouting rijden mee op deze voertuigen. De heer Bobeldijk speelt hier een belangrijke rol bij de organisatie maar begeleidt ook de kinderen die meerijden op de voertuigen en zorgt hij dat de scouting de lunchposten bemensen. Met ingang van 2023 is hij vicevoorzitter van Vrij aan de Rijn.

Mevr. M.J. Dorsman-van Griethuizen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Hazerswoude-Dorp

Mevrouw Dorsman-Van Griethuizen is al sinds 1980 vrijwillig actief in verschillende functies voor uiteenlopende organisaties:

• 1980 tot 1998 voormalig Volleybalvereniging Orion (tegenwoordig volleybalvereniging Aspasia), trainer seniorenrecreanten-en jeugdteams en scheidsrechter

• 1983 tot 2007 Jeugd Vakantie Week Hazerswoude Dorp, algemeen teamlid

• 1992 tot heden Sanquin bloedvoorziening, bloeddonor

• 1993 tot heden Zwembad de Hazelaar, toezichthouder en EHBO'er

• 2009 tot 2019 Bezoekerscentrum de Veenweiden/IVN Medewerkster, lid tentoonstelling commissie

• 2013 tot heden Stichting Jaarmarkt Hazerswoude (onderdeel Hazerswoudse Poldercross), organisator onderdeel ‘Hazerswoudse Poldercross’

• 2020 tot heden VogelWerkGroep Koudekerk/Hazerswoude e.o., landschapsbeheerder

• September 2021 tot heden Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Wijk en Wouden, algemeen bestuurslid

Haar verdiensten voor de oprichting en organisatie van de Hazerswoudse Poldercross, een mudrace, verdient extra belicht te worden. Decoranda is de drijvende kracht achter dit onderdeel van de jaarlijkse jaarmarkt in Hazerswoude. Wat startte als een evenement met zo’n 100 deelnemers is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar ruim 400 deelnemers aan mee doen. Uit de ondersteuningsbrieven blijkt dat mevrouw Dorsman-Van Griethuizen door alle organisaties erg gewaardeerd wordt als vrijwilliger en als mens. Ze wordt een vrolijke vrijwilliger genoemd die altijd vol energie en enthousiasme haar functies uitvoert, waarbij ze zorgt voor een goede sfeer. Daarnaast is zij een zeer betrouwbaar vrijwilliger, men kan altijd op haar rekenen.

Dhr. W.J.M. Heemskerk - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Koudekerk aan den Rijn

De stichting DDA Classic Airlines heeft tot doel het in luchtwaardige staat houden van het iconische vliegtuig DC-3 Dakota. Dit vliegtuig heeft in 1945 meegevlogen tijdens de bevrijding van Europa. Daarna was het jarenlang regeringsvliegtuig. In 1998 is het vliegtuig geheel gerestaureerd en opgenomen in het Nationaal Register van mobiel Erfgoed. Een groep van 120 gecertificeerde vrijwilligers zet zich in om het historische vliegtuig te blijven onderhouden, vluchten voor publiek uit te voeren en zo het erfgoed te bewaren. De heer Heemskerk is vanaf 1996 actief binnen deze organisatie zijn hoofdtaak was toen monteur technische vliegtuigonderhoud. In 2000 kwam daar de begeleiding van het slepen en parkeren van een vliegtuig bij en sinds 2010 wordt decorandus ook ingezet bij het tanken van de vliegtuigen. Als er buitenlandse projecten zijn is de heer Heemskerk technisch coördinator voor de vele veiligheidsmaatregelen. Hij wordt binnen de groep van 40 technici gezien als de man die allerlei logistieke zaken oplost. Jaarlijks maken ongeveer 2000 passagiers een rondvlucht met de Dakota. Ook was de heer Heemskerk meer dan 25 actief vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV). Hij heeft daar zijn kunde en betrokkenheid in diverse functie laten zien, van bestuurder binnen het district tot Hoofd Baancommissaris tijdens een wegrace. Hij is in 2003 benoemd tot Official van Verdienste.

Dhr. M.C.P. Kimpel - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Koudekerk aan den Rijn

De heer Kimpel zet zich sinds 1992 in voor deze zwemvereniging uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Al meer dan 30 jaar maakt hij deel uit van het bestuur. In 1992 was hij bestuurslid en lid van de waterpolocommissie. In 2007 werd hij voorzitter van het bestuur en van 2011 tot 2022 was hij secretaris. De vereniging heeft altijd rond de 100 leden. Naast bestuurslid is decorandus ook al jarenlang trainer en coach van diverse teams. Van 2000 tot 2021 was hij trainer van drie herenteams en van 2021 tot op heden trainer van drie damesteams en daarnaast was hij ook altijd coach van een waterpoloteam. Hij staat bekend als een zeer fanatieke coach die met passie zijn team coacht en daarbij zeer aanwezig is langs de lijn. In het verleden waren er moeilijke tijden voor de zwemvereniging. Mede door de inzet van de heer Kimpel is de vereniging op cruciale momenten kunnen blijven bestaan. Er waren veel tegenslagen bij het huren van badwater in zwembaden. De vereniging heeft zijn activiteiten nogal eens moeten verplaatsen door sluiting van zwembaden en een zwembad dat afbrandde. Het was dan weer zoeken naar beschikbaar badwater in de regio. Omdat de heer Kimpel nooit de handdoek in de ring gooide en steeds weer ruimte vond om de zwemlessen en trainingen door te laten gaan bestaat de club tot op heden. Inmiddels is er een mooie samenwerking met een andere zwemvereniging en is de vereniging al 12 ½ jaar “in rustig zwemwater”.

Mevr. Z. Boer – Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Alphen aan den Rijn

Mevrouw Boer is sinds 2003 actief voor de Oranjevereniging in Alphen aan den Rijn. Zij begon als bestuurslid en heeft zich vanaf dat moment ontwikkeld tot een onmisbare kracht bij de viering van Koningsdag en 4 en 5 mei.

Voor AOV de volgende activiteiten:

• 2004 tot 2015; Organiseren muzikale- en dans festiviteiten.

• 2009 tot heden; Redacteur en samensteller van de jaarlijkse huis-aan-huis Oranjekrant.

• 2011 tot 2015; Secretaris

• 2015 tot 2019; Voorzitter

• 2017 tot heden; Beheer van de Facebookpagina.

• 2019 tot heden: Voorzitter én secretaris.

Door het afnemende animo voor vrijwilligerswerk is het aantal bestuursleden de afgelopen jaren teruggegaan van 15 naar 8 bestuursleden maar mevrouw Boer vindt altijd weer oplossingen of zet zelf weer een stap meer om alles tot in de puntjes te regelen. De viering van Koningsdag trekt jaarlijks 15.000 bezoekers. Zij doet de promotie, verzorgt de benodigde vergunningen, maakt de Oranjekrant, is voorzitter, secretaresse en de contactpersoon voor de gemeente. Daarnaast heeft mevrouw een belangrijke rol binnen het Comité Herdenken 4 en 5 mei. Sinds 2013 is mevrouw vanuit AOV contactpersoon voor het Comité Herdenken en woont ze de vergaderingen bij. Vijf jaar geleden zijn de activiteiten voor 5 mei van het Comité overgegaan naar de AOV om zo onder de paraplu van AOV een geldig rechtspersoon te zijn. Ook dit werd door mevrouw in goede banen geleid. Op 5 mei viert Alphen aan den Rijn Bevrijdingsdag met Vrij aan de Rijn. Dit is een optocht met meer dan 40 oude legervoertuigen door de stad. Mevrouw Boer heeft ook hier een grote rol bij de organisatie en de ontvangst van het bevrijdingsvuur. Sinds twee jaar is mevrouw Boer ook zelf actief bij het Comité Herdenken en heeft zij de regie over de activiteiten op het terrein bij het verzetsmonument.

Dhr. L. Kloet - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

• 1974 – heden: Lid van de Muziekcommissie van het Alphens Mannenkoor

• 1974 – heden: Solist bij het Alphens Mannenkoor

• 1986 – 2015: Diverse functies binnen de Maranathakerk

• 1994 – 2002: Bestuurslid Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn.

De heer Kloet is 90 jaar. Sinds de oprichting in 1974 is hij een betrokken lid van het Alphens Mannenkoor. Hij krijgt veel waardering als solist van het koor. Ook is hij sinds de oprichting lid van de muziekcommissie. De muziekcommissie zorgt voor de selectie van de muziek. Het repertoire bestaat uit volksliederen, geestelijk werk, klassiek en romantisch, tot meer hedendaagse werken. Het archief telt inmiddels 400 koorwerken. Daarnaast heeft de heer Kloet heeft zich ruim 30 jaar ingezet voor de Maranathakerk. Hij was in meerdere periodes ouderling en na de laatste periode in 2007 vervulde hij nog enige jaren de speciale opdracht van ouderling voor rouw en trouw. Ook in de kerk zong de heer Kloet graag. Hij deed dit vele jaren in het kerkkoor. Binnen het kerkkoor was hij enige jaren penningmeester en een periode voorzitter. Decorandus was onderdeel van drie beroepingscommissies voor nieuwe predikanten. Daarnaast zorgde hij er vele jaren voor dat mensen die slecht ter been of hulpbehoevend waren, naar de kerk konden gaan door hen wekelijks te rijden. Samenvattend omschrijft de kerk; ‘de heer Kloet heeft met veel energie, vastberadenheid en overtuiging bovengemiddeld bijgedragen als lid van de Gereformeerde kerk en daarmee een voorbeeld voor velen’. Vanaf 1994 was de heer Kloet bestuurslid bij de volksuniversiteit Alphen aan den Rijn, een organisatie die geheel op vrijwilligers draait en jaarlijks aan ca. 800 mensen cursussen, workshops en lezingen geeft. De heer Kloet begon als docentencoördinator en werd in 1998 voorzitter van het bestuur, dit tot aan het einde van zijn ambtsperiode in 2002.

Dhr. T.A. Sabbé - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Alphen aan den Rijn

De heer Sabbé is sinds 1983 vrijwilliger bij landgoed Ursula in Nieuwveen. Op het landgoed Ursula wonen, werken en recreëren ongeveer 450 mensen met een aangeboren verstandelijke beperking. De heer Sabbé heeft er voor gezorgd dat de bewoners 24 uur per dag eigen tv’s programma’s kunnen kijken op Box TV. In 1983 begon de heer Sabbé op eigen initiatief met het maken en bewerken van video-opnamen rondom het landgoed. Het doel was om materiaal te maken wat de bewoners konden begrijpen en wat hen aansprak. Eerst gebeurde dit naast het al bestaande tv kanaal op het landgoed, maar ruim 20 jaar geleden nam de heer Sabbé het bestaande kanaal over. Samen met zijn vrouw en een mede-vrijwilliger richtte hij de stichting Box-TV op. De status was toen officieel, de heer Sabbé werd als dragende en drijvende kracht ook voorzitter en zorgt tot op heden, naast het tv maken, ook voor de organisatorische kant. Er wordt jaarlijks financiële verantwoording afgelegd, de omroep is aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen en verwierf de ANBI-status. In al die jaren bleef het voor de bewoners onveranderd; aansprekende tv-beelden van alles wat er op en rond het terrein gebeurt. Ook voor de bewoners die door omstandigheden of beperking niet in staat zijn een activiteit bij te wonen. Op zondag wordt er vanuit de kapel tijdens de kapelviering een livestream verzorgd zodat bewoners ook vanuit hun eigen vertrouwde en veilige omgeving kunnen deelnemen aan deze diensten. Van 2009 tot 2019 heeft de heer Sabbé ook op wooncomplex Driehoorne uitzendingen opgezet en verzorgd. Bewoners genoten ook hier van de films en de herkenning zichzelf terug te zien op tv. De heer Sabbé doet dit niet alleen, inmiddels is er een team van 7 vrijwilligers actief. Zij zijn allemaal eerst getraind in de techniek door de heer Sabbé. Naast zijn passie voor TV is de heer Sabbé ook 7 jaar bezoekvrijwilliger geweest van een client van Ipse de Bruggen en verleent hij vaak hand en spandiensten op het terrein, zoals meegaan bij vakantiereizen van de bewoners.

Mevr. C. Suitela - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

Mevrouw Suitela is 70 jaar en maakt deel uit van de Molukse gemeenschap in Alphen aan den Rijn en omstreken. Deze gemeenschap omvat ongeveer 300 gezinnen. Stichting Dewan Maluka Jajasan Kaju Putih (DMJKP) is een organisatie die de belangen behartigt van deze Molukse gemeenschap. Mevrouw Suitela trad in 2000 toe tot het bestuur van de stichting en heeft meer dan 20 jaar lang de belangen van deze stichting trouw behartigd in diverse bestuursfuncties. Mede door haar ervaring en volharding is de nieuwbouw van wijkcentrum Kaju Putih gerealiseerd. Haar streven was steeds om dit gebouw niet alleen voor de Molukse gemeenschap beschikbaar te stellen, maar open te stellen voor iedereen en elke groep in Alphen-West. Ze zocht samenwerking met Samen op Weg school, zorgde voor crea-middagen, burendagen en vakantieweken welke toegankelijk waren voor ieder. Mevrouw Suitela heeft een groot netwerk. En andersom is mevrouw Suitela aanspreekpunt voor de gemeente, de woningbouwvereniging en de wijkagenten. Ieder weet dat mevrouw Suitela op de hoogte was van wat er speelt binnen de Molukse gemeenschap. Ze is altijd gericht op verbinding en samenwerking binnen de multiculturele samenleving in Alphen aan den Rijn. In 2019 is ze afgetreden als bestuurslid van de stichting. Sindsdien is ze lid van het buurtteam Zeeheldenbuurt. Decoranda heeft ook van 2014 tot 2019 de kindernevendiensten tijdens de Molukse kerkdiensten geleid. In de coronatijd maakte ze presentjes voor alle gezinnen die lid zijn van de kerk om elkaar te bemoedigen in die zware tijd. En nu doet mevrouw dit nog. Vanaf augustus is zij al bezig met het maken van kerstpresentjes voor elk gezin.

Dhr. J. Spaargaren - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Alphen aan den Rijn

• Vrij aan de Rijn: 2017 tot heden

Op 5 mei organiseert Alphense Oranje Vieringen (AOV) het evenement Vrij aan de Rijn. Bevrijdingsdag wordt gevierd met een optocht van zo’n 50 oude legervoertuigen met daarin kinderen van de scoutinggroepen die het bevrijdingsvuur verspreiden naar alle dorpskernen binnen de gemeente. De heer Spaargaren is in 2017 speciaal voor Vrij aan de Rijn in het bestuur gekomen en nam hij de verantwoording voor dit evenement op zich. Hij heeft ervoor gezorgd dat van de dorpskernen alle Oranjeverenigingen en de scoutinggroepen enthousiast meedoen. Onder zijn leiding is Vrij aan de Rijn uitgegroeid tot een groots evenement in de regio. Met zijn enthousiasme, organisatievermogen en onvermoeibare inzet is decorandus de “generaal” van Vrij aan de Rijn.

• Stichting Oldtimerdag Alphen aan den Rijn: 1991 tot 2016

Meer dan 25 jaar heeft de heer Spaargaren mede de Oldtimerdag in Alphen aan den Rijn georganiseerd. Jaarlijks rijdt een stoet van vele oldtimers door de dorpskeren van gemeente. Zij eindigen in Alphen aan den Rijn en zijn daar de hele dag te bewonderen. Rondom deze tocht zijn er diverse feestelijke activiteiten. Dit krijgt veel belangstelling van binnen en buiten de gemeente. De heer Spaargaren was ook hier de regelaar die zorgde dat er een mooi evenement staat. Hij is ook jarenlang voorzitter van de stichting geweest.

• Auto- en Motorclub The Skymasters: 2000 tot heden

A.M.C. the Skymasters is een vereniging die zich bezig houdt met het organiseren van een aantal puzzelritten voor auto’s en motoren per jaar. De heer Spaargaren zet sinds 2001 jaarlijks een van deze puzzelritten uit. Sinds 2009 is hij ook redactielid en zorgt dat er 3x per jaar een nieuwsbrief gemaakt wordt. Hij was ook nog voorzitter van de sportcommissie en is op dit moment secretaris van de vereniging.

• Samenloop voor Hoop KWF: 2016 tot 2021
Samenloop voor Hoop is een 24-uurs wandelevenement waarbij teams wandelen om geld in te zamelen voor KWF Kanker Bestrijding. Ook zijn er op het plein activiteiten. Er deden per editie ongeveer 1500 wandelaars mee. De heer Spaargaren sloot zich in 2016 aan wij de organisatie en zijn voornaamste taak was het regelen en inroosteren van de ruim 120 vrijwilligers bij dit evenement. Vanaf 2018 werd hij ook verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente en in 2020 was hij vicevoorzitter, backoffice logistiek en begeleidde hij commissieleden. In 2021 is dit evenement gestopt.

Mevr. J.G. Loef-Kapteijn - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Boskoop

Mevrouw Loef is ruim 26 jaar een zeer bevlogen vrijwilligster bij De Zonnebloem. Het doel van De Zonnebloem is om mensen met een lichamelijke beperking mogelijkheden te bieden om er op uit te gaan, vrienden te maken of eens gezelschap te hebben. Een vrijwilliger bij een afdeling van de Zonnebloem gaat op bezoek bij gasten van de Zonnebloem voor een praatje of een kopje koffie. Of neem de gast mee op een uitje, wandeling of eens winkelen. En een vrijwilliger helpt mee bij het organiseren van groepsactiviteiten. En mevrouw Loef doet dat al die jaren van harte, ze is actief bij alle groepsactiviteiten, ze bezoekt gasten of onderneemt een activiteit met haar gast. Decoranda is ook een graag geziene vrijwilligster bij de vakanties die georganiseerd worden door de Zonnebloem. Twee keer per jaar gaat zij mee met een vaarvakantiereis en is dan zeer actief bij de zorg voor de deelnemers. Dit beslaat de gehele verzorging van maaltijden verzorgen, mee met uitstapjes, schoonmaken, spelletjes doen tot kletsen met de deelnemers. Ze is lid van de braderiecommissie en zorgt dat deze jaarlijks braderie voorzien is van cadeautjes, verkoopt loten en bemenst een kraam. Sinds 2010 is mevrouw Loef ook penningmeester bij de afdeling Boskoop van de Zonnebloem, een verantwoordelijke taak die zij zeer serieus neemt. Naast de Zonnebloem is mevrouw ook lid van de zanggroep DaCapo uit Boskoop. Hier is zijn van 2016 tot 2022 penningmeester geweest. En voor de Protestantse Gemeente Boskoop (PGB) neemt zij sinds 2017 deel aan de rommelmarktcommissie en helpt ze mee bij de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt.

Dhr. J.J. Groeneveld - Lid in de Orde van Oranje-Nassau - Alphen aan den Rijn

Jeron is nog maar 28 jaar en heeft al een enorme carrière als vrijwilliger opgebouwd. Hij is deze Lintjesregen de jongste decorandus van heel Nederland. In 2006 begon hij op 11-jarige leeftijd bij Zwammerdams Amateur Toneel (Z.A.T.). Een jeugdlid dat geen schaamte kent op het toneel en direct al niet alleen geïnteresseerd was in het toneelspelen maar in alles wat erbij komt kijken. In 2013 sluit hij zich aan bij de voorstellingen van volwassenen én richt hij zich meer en meer op de techniek van verlichting, geluid en camera. De vereniging investeert door zijn kennis in nieuwe apparatuur. In 2016 wordt hij bestuurslid en 2018 regisseur. Hij staat al vanaf het begin in 2006 altijd klaar om bij te springen, bij welke uitdaging dan ook. Als 16-jarige (2011) sluit Jeron zich aan bij Studio Alphen, de lokale publieke Omroep. Hier heeft hij zich ontwikkeld in bijna alle disciplines; cameraman, editor, verslaggever, regisseur, uitzendtechnicus, en instructeur. Hij is de spin in het web geworden waarop de omroep kan bouwen. Nieuwe vrijwilligers leert hij veel en zij voelen zich gewaardeerd door hem. Hij weet enorme uitdagingen op een goede manier te voorzien van passende oplossingen. Hij is in 2016 uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Zijn inzet werd in 2021 nogmaals erkend met een nominatie voor de landelijke titel Omroepvrijwilliger van het jaar door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Zijn inzet voor Omroep Alphen is een absoluut voorbeeld van de perfecte omroepvrijwilliger. Jerons’s passie voor omroep, beeld, geluid, techniek en reportages is inmiddels ook zijn beroep geworden, maar nog steeds levert hij onbezoldigd grote bijdragen, ook in zijn woonplaats Zwammerdam. Voor Belangen Vereniging Zwammerdam maakt hij op verzoek reportages van de evenementen in het dorp. Bij muziekvereniging Wilhelmina in Zwammerdam is Jeron van 2016 tot 2023 lid geweest van de jeugdcommissie. Zij zorgden voor de ledenwerving middels lessen, workshops en presentaties op scholen. En natuurlijk is Jeron ook bij de muziekvereniging actief met ondersteuning met beeld en geluid bij evenementen van de vereniging. Jeron is al 10 jaar groepsleider, fotograaf en spelletjesbedenker bij de Vakantie Kinderspelen in Zwammerdam. In de laatste week van de schoolvakantie worden ongeveer 100 kinderen vermaakt met huttenbouw en sport en spel. Zijn inzet, humor en creativiteit wordt zeer gewaardeerd. Jeron is ook actief bij de Sinterklaasorganisatie Zwammerdam. Hij heeft 8 jaar geleden een eigen Sinterklaasjournaal met het duo Stoffer & Blik opgezet. Alle techniek wordt door hem verzorgd. Hij is ook de helft van het duo Stoffer & Blik. En daarnaast verzorgt hij het geluid bij de sinterklaasintocht en maakt tegelijkertijd video en fotobeelden.

Mevr. D. J.M. van Vliet-Schut - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

Mevrouw van Vliet begon 10 jaar geleden met aanbieden van een enkele gratis maaltijd op Facebook wanneer zij iets te veel gekookt had. Dit deed zij voor mensen die door hun financiële situatie lang niet altijd een goede maaltijd aten. Wat begon met het aanbieden van enkele maaltijden is al snel uitgegroeid naar een groot particulier initiatief met een Faceboekgroep “Ik kook ook voor jou” en deze groep heeft op dit moment 2500 leden. Wekelijks kookt en verstrekt Mariska (zo kent iedereen haar) zo’n 100 gratis maaltijden. Eerst betaalde ze alle boodschappen voor deze maaltijden zelf. Toen dat teveel werd heeft ze op veel deuren geklopt voor ondersteuning. Ze kreeg donaties, ze haalt overal de koopjes, ze benaderde ondernemers en veel ondernemers en particulieren weten haar nu te vinden om eten, producten en geld te doneren. Ook maakt ze pakketjes met gekregen levensmiddelen en verzorgingsproducten en maakt ze kerstpakketjes in december. Dit alles verdeelt ze kosteloos via de Facebook-groep en het wordt allemaal op afspraak bij haar thuis aan de deur opgehaald. “Ik kook ook voor jou” is niet meer weg te denken uit Alphen aan den Rijn, er is een steeds grotere groep die moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. Zij heeft ook veel hulp van haar vriendin Petra Dresscher. Samen zijn zij in 2018 uitgeroepen tot Alphense Vrijwilligershelden. Daarnaast is Mariska sinds 2019 ook vrijwilliger bij De Hospicegroep. Daar kookt ze of 2 keer per week een maaltijd voor de gasten. Ook dit doet ze met liefde voor het koken. Ze luistert naar de eetwensen van de gasten. En voor wakende familie maakt ze vaak nog een extra pan soep.

Dhr. N.G. Tamaelasapal, Nicodemus – Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

De heer Tamaëlasapal is 89 jaar en nog steeds actief binnen de Molukse gemeenschap. Al vlak na het ontstaan van de eerste Molukse wijk in 1965 richtte de heer Tamaëlasapal, samen met anderen de een stichting voor sociaal cultureel werk op. Op dit moment is dit de oudste nog bestaande Molukse stichting in Nederland. Tot op heden ondersteunt hij de stichting en de gemeenschap. Hij is bijvoorbeeld betrokken bij het overleg met de gemeente rondom de grafrechten van de eerste generatie Molukkers. Sinds 1992 maakt de heer Tamaëlasapal deel uit van de beheercommissie van de kerk Lachai Roi. De Kerkvoogdijraad van Molukse Kerken bezit 26 Molukse kerken in Nederland. De financiering van de gebouwen is al sinds 1994 lastig. Daarom wordt de vrijwillige inzet voor het onderhoud zeer gewaardeerd. De heer Tamaëlasapal heeft bijna 30 jaar veel tijd en energie geïnvesteerd in het waarborgen van een goed beheer van de kerkelijke faciliteiten en het coördineren van diverse activiteiten. Door zijn technische achtergrond was hij van veel waarde. Vanwege zijn hoge leeftijd is hij een paar jaar geleden gestopt. Zijn bijdrage aan de kerk was niet alleen de beheer commissie, hij heeft ook altijd klaar gestaan om anderen te inspireren en ondersteunen. Hij heeft zich ingezet om een warme en gastvrije omgeving te creëren voor de gelovigen en bredere gemeenschap. Ook spreken de toen nog jongeren uit de begintijd van de Molukse wijk nog warm en respectvol over de tijd toen hij in de jaren 70 voetbalcoach was. Hij trainde de jongens streng maar fair tot een topfit team op een gewoon zandveldje en ze namen het op tegen Molukse teams in heel het land. Zij zagen hem niet alleen als coach maar ook als een voorbeeld. Meneer Tamaëlasapal is ook nu nog een voorbeeld voor de jongere generatie Molukkers. Hij zorgt mede voor het in stand houden van de Molukse cultuur. Daarbij verliest hij de verbinding met andere groeperingen niet uit het oog.

Mevr. A. Bakker – Lid in de Orde van Oranje Nassau – Aalsmeer

Mevrouw Anke Bakker is geboren op 17 juni 1944 op de hoek van de Aarkade en de Bloemhofstraat te Alphen aan den Rijn. Mevrouw Bakker woonde haar hele jeugd aan de Joodse begraafplaats die tot 1963 daar was gevestigd. Nadat ze in 1999 weer op de Aarkade kwam wonen kwamen de beelden van vroeger weer bij haar terug. Het uitzicht van de joodse begraafplaats vanuit haar ouderlijk huis en hoe de graven in 1963 werden geruimd. Na vele gesprekken met andere omwonenden en haar eigen herinneringen van vroeger besluit ze onderzoek te doen naar waarom deze Joodse begraafplaats indertijd, in 1963, is geruimd. Samen met anderen zet ze zich in voor het behoud van het Metahuisje (Het Washuis) aan de Aarkade en om de voormalig Joodse Begraafplaats respectvol te herinrichten. In 2000 richtte mevrouw Bakker samen met enkele andere Joodse inwoners het Comité Voormalige Joodse Begraafplaats Alphen aan den Rijn op. Mevrouw Bakker werd voorzitter van het comité en stak veel energie in het vinden van de juiste partners om hun visie te kunnen realiseren. Ze stak veel uren in onderzoek en gesprekken voeren met; omwonenden, de Joodse gemeenschap, gemeente Alphen aan den Rijn en projectontwikkelaars etc. Dit alles heeft ze op papier gezet en in 2007 is dit gepubliceerd in het boek “Van Joodse Begraafplaats tot Rustplaats Aarkade”. Dit schrijven levert een tastbare bijdrage op om de geschiedenis van de Joodse gemeenschap Alphen aan de Rijn niet verloren te laten gaan. In november 2007 werd door de gemeenteraad het project ‘Herziene Masterplan Lage Zijde’ vastgesteld. Daarmee is het realiseren van een blijvende gedenkplaats voor de Joodse gemeenschap in Alphen aan den Rijn akkoord. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de inspanning van mevrouw Bakker. Op 18 april 2012 vond de officiële opening plaats van de Voormalige Joodse Begraafplaats. Maar daar stopte het werk van mevrouw Bakker niet, ze kwam met nog een tweede boek om de verhalen te vertellen over de betrokkenheid van alle partners en mensen die in het tot stand komen van deze Rustplaats en het behoud van het Metahuisje hebben geholpen. Dit schrijven werd bij open monumentendag in 2022 gratis uitgedeeld aan Belangstellenden. Mevrouw Bakker heeft met haar 22 jaar inzet ervoor gezorgd dat er in Alphen aan de Rijn en voor de Joodse gemeenschap een stukje geschiedenis in stand is gehouden. Een stukje geschiedenis dat anders wellicht verloren was gegaan. Een enorme betekenis voor de Joodse gemeenschap van Alphen aan den Rijn. Zelfs toen ze in 2008 verhuisde naar Aalsmeer om hier bij haar zoon en schoondochter in te trekken om oppas oma te kunnen zijn voor haar kleinzoon bleef ze volop actief bezig. Met als resultaat een respectvolle herdenkplaats, behoud van het Metahuisje en twee boeken over de Joodse gemeenschap in Alphen aan den Rijn. Hiermee heeft ze met haar schrijven ervoor gezorgd dat de geschiedenis van deze plek kenbaar is geworden en er een mooi document bestaat over het ontstaan van de voormalig Joodse begraafplaats in Alphen aan den Rijn.

Mevr. C. van der Eijk- van Egmond - Lid in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

Vanaf 1974 tot op heden is mevrouw een actieve vrijwilliger in de Protestantse gemeente Does en Wetering in Woubrugge. Zij heeft door de jaren heen vele functies binnen de kerk vervuld. Zij is leidster geweest van de kinderclub en lid van de oppasdienst. Zij was bestuurslid van de vrouwenvereniging. Zij was van 1979 tot 2006 lid van de evenementencommissie. Deze commissie organiseerde rommelmarkten, de bazaar, oliebollenverkoop, alles met grote financiële opbrengst voor de kerk. Van 2006 tot 2014 was mevrouw van Eijk ouderling in de kerk. In deze 50 jaar heeft mevrouw veel voor de kerk betekend (en nog) en heeft ze veel mensen binnen de kerk gestimuleerd om samen het vele vrijwilligerswerk te volbrengen en voort te zetten. Van 2001 tot 2021 was mevrouw actief bij de Stichting Hugo van der Poel Fonds. Deze stichting heeft als doel “enige vreugde brengen door middel van kleine attenties en financiële steun aan hen die ziek, eenzaam, behoeftig en/of bejaard zijn”. Mevrouw was lid van de contactgroep en zorgde mede door haar proactieve houding en haar uitgebreide netwerk voor veel bezoekjes aan mensen binnen de doelgroep vielen. Dit zijn er door de jaren heen zeker meer dan 500. Van 2007 tot 2012 was mevrouw Van der Eijk vrijwilliger in Zorgcentrum Woudsoord. Zij schonk koffie in de ochtenden. Ze zorgde niet alleen voor de koffie maar had ook voor iedereen een gezellig praatje. Van 2012 tot 2022 was mevrouw afdelingsvoorzitter bij Vrouwen van NU. Afdeling Woubrugge is onderdeel van de landelijke koepel. Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale) kracht van vrouwen. Mevrouw was een drijvende kracht in het bestuur. Of het nu ging om besturen, organiseren of aandacht, ieder kon altijd op haar rekenen. Sinds 2022 is zij teambegeleider bij een particuliere Oekraïense vluchtelingenopvang. De werkzaamheden betreffen de inrichting van de locatie en opvang en zorg voor de bewoners. Met de auto naar tandarts, dokter, ziekenhuis rijden en tevens als tolk functioneren. Ook is ze heel actief met de kinderen; fietsen, spellen, zwemmen, varen en museumbezoek. Mevrouw Van der Eijk slaapt als het nodig is 's nachts op de locatie.

Dhr. T. van der Eijk – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau – Alphen aan den Rijn

In het verleden heeft de heer Van der Eijk voor en met zijn vakgenoten gezorgd voor promotie en aandacht voor de tuinbouw. Hij was al in 1987 coördinator bij de organisatie van Kom in de Kas in Woubrugge. Een dag waarop de tuinders hun kassen openstellen voor veel geïnteresseerde bezoekers. Daarnaast organiseerde hij mede van 1987 tot 2009 een “collega-dag”, zodat de tuinders ook bij elkaar op bezoek konden gaan en ervaring uitwisselen. De heer Van der Eijk was betrokken bij de organisatie van de Floriade van 1992 in Zoetermeer en in 2002 in de Haarlemmermeer. Als lid van de Commissie Binnententoonstellingen was hij al twee jaar van tevoren bezig met de organisatie. Door zijn positieve instelling en opgeruimde karakter was hij de verbindende persoon en wist voor elk probleem een oplossing. Hij was een belangrijke promotor voor het vak Bloemisterij. Van 2009 tot 2020 was de heer Van der Eijk voorzitter van de Stichting Collectief Schadebeperking Glastuinbouw. Deze stichting stond de glastuinbouw bij voor snel schadeherstel van de kassen bij calamiteiten zoals stormen. De stichting was samengesteld door van belang zijnde organisaties als banken, verzekeraars, brancheorganisaties. Op het moment van calamiteiten had de heer Van der Eijk een coördinerende rol en was dan dagelijks met deze taak bezig. Vanaf 1979 tot op heden, dus meer dan 40 jaar, heeft de heer Van der Eijk vele functies binnen de Protestantse gemeente Does en Wetering bekleed. Hij was vanaf 1979 t/m 2006 kerkvoogd, voorzitter van de kerkvoogdij en kerkrentmeester. Was lid van de bouwcommissie voor de nieuwbouw van het verenigingsgebouw en nog wat later bij de bouw van een nieuwe pastorie. Hij was koster, doet tot op heden onderhoud aan de gebouwen en is samen met zijn vrouw lid van de Welkom commissie.

En ook nog de volgende activiteiten:

• Vanaf 1966 maandelijks bloeddonor

• Van 1974 tot 2003 vrijwilliger bij de brandweer van Woubrugge

• Van 2019 tot 2023 tuinvrijwilliger bij zorgcentrum Woudsoord

Vanaf 2022 is de heer Van der Eijk vele uren actief bij Stichting Vluchtelingen Woubrugge. Vanaf het begin is hij betrokken geweest bij het omzetten van bedrijfsruimte naar woonruimten voor 40 à 50 mensen uit Oekraïne, voornamelijk moeders met kinderen. Tot op heden is hij 2 à 3 dagen per week bezig met alle technische zaken en hulpvragen die continue aan hem worden gesteld.

Dhr. C. Lammens - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau - Alphen aan den Rijn

Van 1980 tot 2006 is de heer Lammens betrokken geweest bij TEAN, een actieve tennisvereniging met 900 leden. Hij bekleedde vele jaren de functie van bestuurslid en penningmeester. In 1996 was hij medeoprichter van de Stichting TEAN. Deze richt zich op het verwerven van fondsen en sponsorgelden voor de vereniging. Hij was hier een zeer betrokken en principieel bestuurder. In 1989 dreigde het Rijnoord ziekenhuis in Alphen aan den Rijn gesloten te worden. Op verzoek van de toenmalige burgemeester werd een nieuw bestuur gevormd, waaronder de heer Lammens. Hij werd de penningmeester. Het nieuwe bestuur vormde allereerst een personele unie met het Verpleeghuis Oudshoorn. Vanaf eind 1989 werd gewerkt aan een fusie met het Sint Elisabeth ziekenhuis in Leiderdorp. Dit was geen gemakkelijk taak, er was veel weerstand bij de organisaties. De rol van de heer Lammens was groot, als penningmeester had hij grote verantwoordelijkheid in het zeer complexe financiële proces. In de jaren na de fusie werden er nog een verpleegtehuis en een verzorgingstehuis toegevoegd aan de Zorggroep Rijnland. En tot een paar jaar geleden was de heer Lammens penningmeester van de stichting Steunfonds Rijnoord. De heer Lammens heeft zich 25 jaar lang ingezet als penningmeester van de stichting Van der Toorn. De stichting is mede op zijn initiatief in 1997 opgericht door de dames H. van der Toorn en A.M. van der Toorn ter herinnering aan de Scheveningse reders A. van der Toorn Jzoon (1869 -1949) en zijn zoon J.J. van der Toorn (1894 – 1983). De redersfamilie Van der Toorn heeft vele jaren hun stempel gedrukt op de Scheveningse samenleving. De doelstelling van de stichting is het verlenen van financiële steun aan verenigingen en instellingen op maatschappelijk, cultureel en kerkelijk terrein. Mede door de inzet van Cor heeft de Stichting de Anbi status verkregen. Behalve zijn zeer grote inzet als bestuurder van de stichting was hij de laatste jaren ook nog mantelzorger van Bas van der Toorn, de laatste telg van de familie. De stichting Resa maakt het voor mensen met een lichamelijk beperking mogelijk om te zwemmen. Een grote groep vrijwilligers staat klaar om dit elke zondag te begeleiden. Decorandus was ruim 30 jaar chauffeur en reed de deelnemers van huis naar het zwembad en na de les weer terug. Ook reed hij met de deelnemers extra ritjes naar bijvoorbeeld familie. En in de periode 2000-2008 was de ervaren penningmeester Lammens een welkome bestuurder bij Toneelgroep De Appel in Den Haag. Zijn eerste doel was om de vermogenspositie van De Appel gezond te maken en daarna verdere professionalisering van het bestuur te bewerkstelligen. Ook hier werd hij omschreven als kundig, ondersteunend en betrokken. De heer Lammens heeft zijn vroegere werkervaring in de financiële wereld als managing partner bij Coopers & Lybrand ten volle onbezoldigd ingezet als zeer ervaren penningmeester bij diverse organisaties met een maatschappelijke doelstelling.