Meepraten over schetsen van mogelijke onderdoorgang Hazerswoude-Dorp

Foto: John Wiersma (Jovimedia.nl)

HAZERSWOUDE-DORP - Beter Bereikbaar Gouwe houdt woensdag 5 en maandag 24 april bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en belangengroepen over een studie naar een onderdoorgang bij Hazerswoude-Dorp. Aan de hand van een aantal schetsontwerpen kunnen zij vroeg in het proces hun mening geven. De voorstellen zijn samen met een klankbordgroep van inwoners uit Hazerswoude-Dorp gemaakt.

Het kruispunt van de provinciale weg N209 met de Dorpsstraat is onderwerp van deze studie. Doel is een hogere verkeersveiligheid en betere lokale leefbaarheid. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn en Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in het voorjaar van 2022 gevraagd opnieuw te kijken naar de mogelijkheden voor een onderdoorgang in Hazerswoude-Dorp.

Het gaat om een onderzoek over de mogelijkheden op lange termijn. Op dit moment is er namelijk onvoldoende geld voor een onderdoorgang. Het is dus onbekend of deze er komt en er is nog niets besloten.

Klankbordgroep

Samen met het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is in september 2022 een klankbordgroep opgericht die meedenkt in de studie. Met deze groep inwoners is een aantal schetsontwerpen gemaakt. De schetsen maken duidelijk wat de ruimtelijke gevolgen zijn en of een onderdoorgang technisch uitvoerbaar is.

Bijeenkomsten

Het projectteam en de klankbordgroep lichten de schetsen van de onderdoorgang toe. Online op woensdag 5 april om 19.30 uur. Op 24 april zijn er twee inloopbijeenkomsten. Hierin kunnen bewoners, bedrijven en belangengroepen hun opmerkingen, zorgen en vragen bespreken met het projectteam en de klankbordgroep. De bijeenkomst op 24 april is in twee tijdsblokken verdeeld; een inloop van 17.30 tot 19.15 uur en van 19.15 tot 21.00 uur (eerste half uur is de ontvangst). De inloopbijeenkomsten zijn in de podiumzaal van Dorpshuis De Juffrouw aan de Dorpsstraat. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan op www.beterbereikbaargouwe.nl. De schetsen van de onderdoorgang zijn na de onlinebijeenkomst van 5 april te vinden op dezelfde website.

Aanwonenden langs de N209 worden uitgenodigd voor een aparte informatiebijeenkomst, maar kunnen ook deelnemen aan de raadpleging op 24 april.

De reacties op de schetsontwerpen gebruikt Beter Bereikbaar Gouwe voor het aanscherpen van de ontwerpen. Later in het jaar informeert zij bewoners over nieuwe versies van de tekeningen. Naar verwachting nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2023 een besluit over het vervolg. Dit gebeurt in combinatie met de andere voorstellen in het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

Maatregelen op korte termijn

Het project N207 Zuid richt zich op het realiseren van maatregelen op korte termijn. In Hazerswoude-Dorp gaat het over nieuwe rotondes, een fietsbrug en herinrichting van het kruispunt. Gemeente en provincie werken hierbij samen. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van N207 Zuid.