Meer subsidie voor regentonnen en groene daken

Foto ter illustratie Foto: Pixabay

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN – De gemeente reikte in de afgelopen drie jaar 1100 subsidies uit voor maatregelen die gunstig uitpakken voor het klimaat, zoals een regenton of een groen dak. Het stadsbestuur wil de vergroening verder stimuleren door meer geld beschikbaar te stellen voor deze 'groene' aanpassingen.

Sinds 2020 ondersteunt de gemeente de zogenoemde klimaatadaptieve maatregelen met een subsidie. ‘We hebben nagedacht over hoe we de vergroening verder kunnen stimuleren’, vertelt wethouder Gert van den Ham. ‘Het is een belangrijke vraag die landelijk speelt om te ontdekken hoe je dit plaatselijk toe kan passen.’

Verlengen, verruimen en verhogen

‘Er zijn nu een aantal goede maatregelen en we willen met het verlengen, verruimen en verhogen van de subsidie deze lijn doortrekken’, zegt de wethouder. ‘We hebben het plan nu tot en met 2025 op de plank liggen. In de afgelopen periode hebben we gezien dat er veel wateroverlast is ontstaan, vooral in het centrumgebied van Alphen. Daarom willen we het stadsgebied verder gaan vergroenen.’

Foto: Pixabay

Met klimaatadaptieve maatregelen wil de gemeente wateroverlast, hittestress en droogte tegengaan, de biodiversiteit vergroten en de luchtkwaliteit verbeteren. In de periode tot en met 2025 is er 280.000 euro beschikbaar voor de subsidie.

Aanvragen voor de subsidie kunnen worden gedaan voor regentonnen, waterbuffers, de aanleg van een groen dak of vergroening van de tuin door tegels eruit te halen en planten te poten. Ongeveer 60 procent van de aanvragen werd gedaan voor een regenton en 30 procent voor een groen dak.

Laagdrempelig maken

Particuliere eigenaren en huurders van bestaande woningen kunnen de subsidie voor klimaatadaptieve maatregelen aanvragen. Dat is een aanpassing ten opzichte van de vorige regelingen, want toen was de doelgroep beperkter.

Destijds moesten de woningen binnen het bestaande stads- en dorpsgebied van de gemeente liggen. Daar wordt echter nu van afgeweken, omdat er ook in de buitengebieden van de gemeente wijken zijn die problemen hebben met waterafvoer tijdens piekbuien.

Minder te besteden

‘De subsidies gaan omhoog en daarom hopen we dat veel mensen er gebruik van gaan maken. We proberen de mensen te bereiken die minder te besteden hebben, want we zien namelijk dat de klimaatadaptieve maatregelen vooral bij duurdere huizen worden toegepast’, verklaart de wethouder. ‘Het moet voor iedereen bereikbaar zijn. Daarom maken we de subsidie zo laagdrempelig mogelijk.’

Lees ook: Alphen op rapport: meer dan 230 miljoen euro nodig voor klimaataanpassingen