Mogelijk asielzoekerscentrum voor 400 personen op bedrijventerrein Hoorn-West

Foto: Studio Alphen/Google Maps

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Mogelijk gaan er 350 tot 400 asielzoekers opgevangen worden op bedrijventerrein Hoorn-West in Alphen aan den Rijn. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de Alphense gemeenteraad. Onderzoek moet uitwijzen of de locatie geschikt is om een asielzoekerscentrum te realiseren, waar asielzoekers voor een periode van maximaal vijf jaar opgevangen kunnen worden.

De achttien gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden, waaronder Alphen aan den Rijn, hebben afspraken gemaakt over asielopvang. Dat gebeurt vooruitlopend op de spreidingswet waar het kabinet mee bezig is, die gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te vangen.

Het voorstel van het college wordt donderdag 20 april besproken in een gemeenteraadsvergadering. Dan moet duidelijk worden of het onderzoek kan worden gestart, dat in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt uitgevoerd. Het is de verwachting dat het zo'n jaar gaat duren voordat de locatie daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. De kosten en exploitatie van een asielzoekerscentrum komen voor rekening van het COA. 

Extra tijdelijke huisvesting

Verder wil het college van burgemeester en wethouders op vier locaties in de gemeente aan de slag met het realiseren van extra tijdelijke huisvesting voor de duur van vijftien jaar. Deze huisvesting moet er gaan komen voor verschillende doelgroepen, zoals spoedzoekers, jongeren en Oekraïense vluchtelingen.

Het gaat om een locatie aan de Dijk in Benthuizen waar 12 tot 20 woonunits gebouwd kunnen worden, waar 36 tot 60 personen in kunnen wonen. Aan de Geerweg in Benthuizen zouden 8 woonunits geplaatst kunnen worden voor 3 tot 4 personen. Verder zouden 30 tot 45 woonunits gebouwd kunnen worden aan de Voorweg in Hazerswoude-Dorp voor 68 tot 102 mensen, en aan de Zuidsingel in Hazerswoude-Dorp 4 woonunits voor 3 tot 4 personen.

De verwachting is dat de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn aan het einde van dit jaar sluit. Daar is ruimte voor 200 personen. Een deel van deze vluchtelingen wordt gehuisvest in deze nieuw te realiseren tijdelijke huisvesting.

Het college van B en W streeft ernaar om deze vier locaties nog dit jaar te kunnen opleveren. Voor alle locaties start zij een participatietraject, waarin zij direct omwonenden en inwoners van het dorp uitnodigt om mee te denken over de nadere uitwerking en inpassing in het gebied. Het is mogelijk dat er, naast deze vier locaties, nog meer locaties in beeld komen voor de realisatie van tijdelijke huisvesting.

Bekijk hieronder interviews met burgemeester Liesbeth Spies (CDA) en wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) over het onderzoek naar een mogelijk asielzoekerscentrum en de mogelijke tijdelijke huisvestingslocaties.