Mogelijke locaties nieuwe windturbines en zonnepanelen op ‘kansenkaart’ gezet

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn wil, samen met elf andere gemeenten, deel uitmaken van een energieneutrale regio in 2050. Om dit voor elkaar te krijgen moet er meer duurzame energie worden opgewekt. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden de eerste stappen en doelen voor 2030 bepaald, daarin wordt ook gekeken naar nieuwe locaties voor windturbines en zonnepanelen.

In de afgelopen maanden hebben de gemeenten in de regio Holland Rijnland onderzocht waar er ruimte is voor deze maatregelen en wat er technisch mogelijk is. Op een 'kansenkaart' is nu inzichtelijk gemaakt om welke locaties het gaat. 'Het zijn geen vaststaande locaties, maar dit is een eerste indicatie', zegt wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks). 'Dit gebruiken we tijdens de gesprekken met inwoners.' In de komende maanden gaat de gemeente Alphen aan den Rijn in gesprek met inwoners en bedrijven om mee te denken en praten over deze locaties.

Het gaat hierbij om plekken waar windturbines of zonnepanelen kunnen worden geplaatst langs bestaande infrastructuur of bij industriële gebieden, zoals bedrijventerreinen. In de regio wordt ook ingezet op zonnepanelen op en langs spoorwegen, op geluidsschermen en grote daken. Daar richt deze kansenkaart zich niet op. 'We willen op meer dan de helft van deze locaties windturbines en/of zonnepanelen realiseren, dat is het doel', zegt de wethouder.

Behoorlijke impact

Het plaatsen van windturbines en zonneweides heeft een behoorlijke impact op het landschap, dat realiseert ook Van Zuylen zich. 'We staan open voor een gesprek, maar we willen uiteindelijk ook iets gaan realiseren. We willen doelen halen. Soms moeten we ook keuzes maken waar mensen minder blij mee zijn', aldus de wethouder. De kenmerken van het Groene Hart blijven volgens Van Zuylen zoveel mogelijk beschermd, door juist locaties langs bestaande infrastructuur verder te onderzoeken.

Omwonenden moeten meeprofiteren van de nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld door tijdens een participartietraject te investeren in deze duurzame energie-opwekkers. 'Dat stellen wij als voorwaarde.' Halverwege 2021 moet er besluitvorming plaatsvinden over de mogelijke locaties. Daarna kan het nog een flinke tijd duren voordat er daadwerkelijk nieuwe windturbines of zonneweides verrijzen.


De kansenkaart van Holland Rijnland met mogelijke locaties voor zonne- en/of windenergie.