Omwonenden Hoorn-West spreken zorgen uit over asielzoekerscentrum

Buurtbewoners tonen een spandoek tegen de komst van een azc Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De komst van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Genielaan stuit op bezwaren van omwonenden. Omdat binnenkort een omgevingsvergunning moet worden afgegeven, is woensdagavond een hoorzitting gehouden. De grootste bezwaren zijn het aantal opvangplaatsen en de veiligheid van de buurt en van de asielzoekers.

Tijdens de hoorzitting konden omwonenden aan de Alphense politiek vertellen welke bezwaren zij hebben tegen de komst van het azc aan de Genielaan. Drie buurtbewoners hebben de moeite genomen om dit te doen. Ook is een kort pleidooi gehouden door Frits Teule namens de stichting Nieuwe Alphenaren.

De buurtbewoners hebben beiden ongeveer eenzelfde verhaal over het aantal nieuwe bewoners op deze locatie:

  • Er komen teveel mensen wonen
  • Er staat een grote PI (gevangenis) naast de locatie
  • Er staat opvang voor Oekraïense vluchtelingen naast de locatie
  • Er staat een onderkomen voor arbeidsmigranten naast de locatie

Dit alles bij elkaar is veel te veel voor het buurtje om op te vangen. ‘Wij zijn maar met een paar bewoners, we kunnen dan niets voor hen betekenen’, zegt één van de buurtbewoners.

Gezinnen of mannen

Een ander argument om geen azc op deze locatie neer te zetten, is de vrees voor de komst van (jonge) mannen tot 40 jaar. ‘Gezinnen zijn een heel andere verhaal dan alleenstaande mannen.’ Volgens een van de insprekers weet het COA niet wie er naar Alphen komen. Op 7 november vorig jaar heeft burgemeester Liesbeth Spies echter al gemeld dat het om gezinnen gaat.

Verder is een gebrek aan veiligheid een argument tegen de komst, omdat een deel van het industrieterrein Hoorn West wordt ingericht als vrachtwagenparkeerplaats en het terrein ook verder wordt ontwikkeld. Volgens de insprekers komt er ook een chemisch bedrijf. Bovendien ligt de locatie vlakbij de Hoorn, een doorgaande weg waar ‘vaak hard wordt gereden’.

Frits Teule van stichting Nieuwe Alphenaren meldt dat de organisatie blij is met de voortvarendheid van de gemeente. ‘Wij willen vooral vluchtelingen goed opvangen. Hier zijn regels voor van de Verenigde Naties en vanuit de Europese Unie zijn er verdragen. Wij gaan ervan uit dat de mensen die worden opgevangen ook goed worden begeleid.’ Teule heeft geen twijfels over de locatie.

Volgende week donderdag zal de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein vergaderen over het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Genielaan. De gemeenteraad geeft hier vervolgens een advies over aan het college van burgemeester en wethouders. Voor de commissievergadering willen de politieke partijen nog een aantal antwoorden op vragen van de verantwoordelijke wethouder, Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan), ontvangen.

Overeenkomst is eerder afgesloten

Al eerder is een bestuursovereenkomst gesloten tussen de gemeente Alphen aan den Rijn en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Deze is in november van vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Er zijn wel voorwaarden gesteld, waarvan de belangrijkste is dat de opvanglocatie voor maximaal vijf jaar beschikbaar is.

Burgemeester Spies (CDA) heeft in de gesprekken met het COA ook bedongen dat er in deze opvanglocatie gezinnen, met in totaal 440 mensen, mogen wonen. Ook komen de toekomstige bewoners waarschijnlijk allemaal in aanmerking voor een permanente verblijfsstatus en dan mogen zij in de gemeente Alphen aan den Rijn blijven wonen.

Lees meer: Komst azc definitief: onderdak voor 400 mensen op bedrijventerrein Hoorn-West