Ondanks protest toch Oekraïense vluchtelingen aan de Steekterweg

Foto: Studio Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente heeft drie locaties aangewezen voor de ontwikkeling van geschikte opvang voor Oekraïense vluchtelingen: Steekterweg 29, 202 en het kantoorpand aan de Rijndijk 139 in Hazerswoude-Rijndijk. Hoewel bewoners van de Steekterweg hevig protesteerden, steunt verreweg het grootste deel van de gemeenteraad het voorstel. Alleen de SP, RijnGouwelokaal en FVD zijn om uiteenlopende redenen tegen. 

Momenteel zijn er 220 vluchtelingen gevestigd in het pand aan de Noorderkeerkring in Alphen. Deze locatie komt aan het eind van dit jaar te vervallen door nieuwbouw. Daarom is de gemeente op zoek naar alternatieve opvanglocaties. Aan het ontwikkelen van de aangewezen locaties is een kostenplaatje van tien miljoen euro verbonden. Het college rekent erop dat dit geld grotendeels gefinancierd wordt door het rijk. 

In de commissievergadering woensdagavond lieten de bewoners van de Steekterweg zich opnieuw horen. Eén van de insprekers voerde aan dat de financiële onderbouwing rammelt en dat de commissieleden onvoldoende zijn geïnformeerd om een besluit te kunnen nemen. Een andere inspreker heeft liever dat er een kleine groep van 30 vluchtelingen komt.

'Stroeve start'

De SP verwijt het college dat er nu zoveel haast geboden is bij de plannen, terwijl vorig jaar al bekend was dat deze opgave er lag. 'Had dat nou zorgvuldiger opgepakt', zegt John van de Kolk. Verder vindt hij de informatievoorziening verwarrend: 'Je krijgt steeds een ander antwoord, daarom vertrouwen mensen de boel niet meer.'

Helma van der Louw van het CDA erkent dat de communicatie in het begin niet goed ging. 'We hebben een stroeve start gemaakt, maar er is een inhaalslag geweest. Ik heb veel inwoners gesproken en ben bij alle informatieavonden geweest. Na de slechte start is de informatievoorziening goed opgepakt en hebben de burgemeester en andere ambtenaren veel uitleg gegeven.'

Van der Louw benadrukt dat het gaat om een herplaatsing uit de Noorderkeerking: 'Deze mensen wonen al in Alphen aan den Rijn, ze werken hier en de kinderen gaan al naar school. We hebben ze in onze gemeente en we moeten ze gewoon goed huisvesten.' 

We moeten doorpakken'

Michel du Chatinier van de ChristenUnie zegt: 'Het plan is niet perfect, de uitwerking ook niet en er zijn veel vragen over de financiering, tien miljoen euro is een flink bedrag. Maar, dat ontslaat je niet van de verplichting om nu stappen te zetten. We moeten doorpakken, want deze mensen hebben recht op huisvesting, werk en onderwijs. Tegelijkertijd moeten we de open eindjes uitzoeken en zorgen dat alles straks goed geregeld is.' 

Het collegevoorstel voor de drie locaties staat op de raadsvergadering van donderdagavond 6 juli als hamerstuk op de agenda. 

Politiek verslaggever Hans van den Akker interviewde de commissieleden woensdagavond: