Onderzoek naar nieuw complex met sporthallen in Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Komt er een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie (MFS) aan De Bijlen in Alphen aan den Rijn? Die vraag staat centraal in het onderzoek dat de gemeente uitvoert naar een nieuw te bouwen binnensportfaciliteit.

Op dit moment zijn er in de gemeente Alphen aan den Rijn te weinig locaties om binnensporten op een volwaardige manier te kunnen faciliteren. 'Uit marktonderzoek is gebleken dat Alphen aan den Rijn, op basis van het aantal inwoners, circa zes gymzaaleenheden minder heeft dan andere gemeenten met een gelijk aantal inwoners', aldus de gemeente.

'Bovendien neemt de vraag naar binnensportfaciliteiten toe omdat het Onderwijs (primair en voortgezet) een vraag heeft naar extra sportzalen en de huidige planning van de toedeling van de sportactiviteiten onder druk staat.'

Parkeerterrein en MAX

In de aankomende maanden wordt onderzocht hoe een nieuwe MFS eruit moet komen te zien, aan welke eisen deze moet voldoen en of De Bijlen de meest geschikte locatie is. Als dat laatste het geval blijkt, zullen het vrachtwagenparkeerterrein en jongerencentrum MAX worden verplaatst en gesloopt. Uit het onderzoek moet ook blijken of en hoe MAX gecompenseerd dient te worden en hoeveel dat gaat kosten.

Resultaten uit het onderzoek worden in het tweede kwartaal van volgend jaar verwacht, waarna deze aan het college van burgemeester en wethouders en de Alphense gemeenteraad worden voorgelegd.