Onderzoek ondergrondse berging gietwater Boskoop in volle gang

Foto: Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop

BOSKOOP – ‘Groene’ landschappen vragen veel water. Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop is daarom bezig met het onderzoeksproject ‘Voorzuivering ondergrondse waterberging’. Door middel van ondergrondse waterbergingen en zuiveringsinstallaties moet de volgende stap gezet worden in de richting van zelfvoorzienendheid wat betreft het zogenoemde gietwater.

Momenteel wordt het regenwater dat van daken afkomt, opgevangen voor later gebruik. In de regio wordt echter meer water verbruikt dan de hoeveelheid die van de daken afkomt. Een mogelijke oplossing: ondergrondse waterbassins.

‘Doordat er meer uitgaat dan dat er inkomt, kan er onvoldoende regenwater worden opgevangen. Dit tekort moet worden opgevangen door ook water, afkomstig van de open teelt of pot- en containerteelt, op te slaan in de ondergrond. Ook slootwater komt in aanmerking’, legt Henk van der Smit, secretaris van Greenport Boskoop uit.

Zuiveren verontreinigd water

Gedurende het driejarige onderzoeksproject wordt onderzocht of het daadwerkelijk mogelijk is om het water afkomstig van de teelt, op te slaan in de ondergrond. Voor het ondergronds bergen van dat soort water zijn er bepaalde eisen waar rekening mee moet worden gehouden, zo vertelt Van der Smit. ‘Het water wat ondergronds opgevangen gaat worden, mag bijvoorbeeld niet verontreinigd zijn. De kans is anders groot dat ook het grondwater verontreinigd raakt en dat is niet de bedoeling.’

Om ervoor te zorgen dat het water niet in een verontreinigde staat in de ondergrond beland, moet het gezuiverd worden. In het project wordt onderzocht hoe dat het beste gedaan kan worden.   

Bijdrage Boskoopse bedrijven

Inmiddels is de TU Delft gestart met zogenoemde kolomproeven, waarbij een zand- en actiefkoolfilter wordt onderzocht als mogelijke zuiveringsmethode. Bovendien hebben tien Boskoopse bedrijven zich ingeschreven voor deelname aan het onderzoek, waarmee ze zelf ook financieel bijdragen aan het project.

‘Het ondergronds opslaan van onder meer water van de teelt, maakt dat wij veel minder afhankelijk hoeven te zijn van zoet bronwater. Het meewerken en bijdragen aan het onderzoeksproject van Greenport Boskoop vinden wij daarom erg belangrijk’, vertelt Klaas Verzaal van Kwekerij Roos, één van de deelnemende bedrijven.

Voorzieningen treffen

De toenemende vraag naar water wordt ook steeds belangrijker gezien het veranderende klimaat. ‘De hoeveelheid te gebruiken rivierwater kan op den duur ook afnemen’, geeft Van der Smit aan. ‘Hoe zouter dat water wordt, des te schadelijker dat is voor de gewassen. Tref dus vooral zelf een voorziening. Groen vraagt nu eenmaal veel water en, zeker in zo’n groenrijk gebied als Boskoop, moeten we daar iets meer voor doen.’