Oproep Alphense politiek aan kabinet: ‘Bezuinig gemeente niet kapot’

Foto: Studio Alphen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft de motie Zonder geld geen gemeenten ondertekend. In de motie, gericht naar het nieuw te vormen kabinet, geeft de gemeente aan zich zorgen te maken over haar toekomstige financiële situatie.

Deze zorgen zijn er vanwege de huidige plannen van de overheid. Vanaf 2026 krijgen gemeenten in Nederland minder geld vanuit het gemeentefonds. Bij elkaar opgeteld gaat het om drie miljard euro.

De gemeente Alphen krijgt dit jaar ruim 230 miljoen euro uit het gemeentefonds, goed voor 42 procent van de totale inkomsten van de gemeente. Een bezuiniging van drie miljard euro op gemeentefondsen zou ervoor zorgen dat de gemeente Alphen miljoenen euro's aan inkomsten minder binnenkrijgt.

Alphen is niet de enige gemeente die zich zorgen maakt over hun inkomsten. Meer dan 1100 raads- en commissieleden uit ruim driehonderd gemeenten hebben dezelfde motie ook ondertekend. De gemeenten vrezen dat zij door het verlies in inkomsten ingrijpend moeten bezuinigen, wat negatieve gevolgen kan hebben voor zaken als woningbouw, criminaliteitsbestrijding en zorg.

In totaal besteedde de overheid dit jaar 36,7 miljard euro aan gemeentefondsen. De gemeenten krijgen dit geld en mogen zelf bepalen waar ze het geld aan besteden, mits ze dit uitleggen aan de gemeenteraad.

In de motie geven de raadsleden aan: 'We zijn raadslid geworden, omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente. Niet om de gemeente kapot te bezuinigen!'

De ondertekenaars van de motie roepen het nieuw te vormen kabinet daarom op om in het toekomstige regeerakkoord maatregelen te nemen waardoor de gemeenten alsnog genoeg geld krijgen.

Lees ook: Begrotingstekort dreigt ook voor Alphen vanaf ravijnjaar 2026

Hieronder zijn de radio-interviews met gemeenteraadslid Nico de Jong (Lokaal Belang Alphen) en initiatiefnemer van de motie en wethouder financiën Gert van den Ham (D66), te beluisteren.