Participatie blijft heikel punt voor gemeenteraad: wethouder belooft beterschap

Foto: Jeron Groeneveld

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De sluitende gemeentebegroting voor volgend jaar werd vorige week moeiteloos door de Alphense gemeenteraad geloodst. Verschillende partijen vroegen met wisselend succes aandacht voor onderwerpen als energiearmoede, erfgoed en het maken van duidelijk onderscheid tussen de plaats en gemeente Alphen aan den Rijn in gemeentelijke berichtgeving. Het onderwerp participatie blijft daarnaast als donkere wolk boven het gemeentehuis hangen. Een groot deel van de gemeenteraad vroeg daar weer eens aandacht voor.

Ank de Groot (RijnGouweLokaal) haalde een recent voorbeeld aan waarbij het participatieproces met inwoners niet vlekkeloos verliep. 'De bewoners van de Lijsterlaan (in Alphen aan den Rijn, red.) en omgeving hebben begin maart een zeer slechte informatieavond gehad over de herinrichting. Ze hebben diverse voorstellen gedaan en vragen gesteld. Nu blijkt dat de uitvoering in april 2023 gaat beginnen. De bewoners hebben na de informatieavond niets meer gehoord', aldus De Groot. 'Liever meer tijd aan de voorkant van een voorstel dan daarna allemaal gedoe en procedures', voegt De Groot daaraan toe, als oproep om de participatie vanuit de gemeente te verbeteren.

Ook andere partijen vroegen hier aandacht voor omdat participatie al bij verschillende dossiers in de gemeente Alphen aan den Rijn voor problemen zorgde. Gevolgen: onduidelijkheid en frustratie bij inwoners en vertraging bij projecten doordat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders terugfluit. 'De meeste inwoners hebben geen flauw idee hoe een besluit tot stand komt en wanneer zij het beste van zich kunnen laten horen', is José Huls (GroenLinks) van mening. 

Duidelijke handvatten

Het college van B en W werkt op dit moment aan het concretiseren van het gemeentelijk participatiekader. Een leidraad voor gemeente, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om de participatieprocessen beter vorm te kunnen geven. Wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) vroeg de raad om hem daar tot het eerste kwartaal van volgend jaar de tijd voor te geven.

'Dat kader is op zich goed, maar ik onderschrijf wel dat de oproep om dat kader te concretiseren echt noodzakelijk is. Omdat we ongelukken op dit soort punten willen voorkomen', aldus Schotanus. Door het participatiekader duidelijke handvatten te geven, moeten onduidelijkheden in de toekomst worden voorkomen. 'Zodat we weten wat we wanneer doen en wat we wanneer verwachten van wie in welke rol.'

'Overparticiperen'

Raadslid Winfried Ponsioen (CDA) liet tijdens de Begrotingsraad een heel ander geluid horen. 'Ik constateer in deze zaal dat we over elkaar heen buitelen om maar zoveel mogelijk te participeren', zegt Ponsioen. 'Ik constateer ook dat we daarmee op sommige plekken de zaak volledig doodslaan en niet meer tot slagkracht kunnen komen. Oftewel: dat we overparticiperen.' Hij riep de wethouder op om met elkaar in discussie te gaan om een goede verhouding tussen een goed participatieproces en het kunnen blijven nemen van concrete stappen te bewaken. Ook daar wordt bij de concretisering van het participatiekader naar gekeken, meldt wethouder Schotanus.

'Ik denk dat heel veel langlopende dossiers ook zo ingewikkeld zijn geworden omdat er niet van tevoren een heel duidelijk traject is uitgezet en mensen daardoor allerlei juridische stappen begaan', reageert José Huls op Ponsioen. Dat het begrip participatie vaak wordt besproken in de gemeenteraad, erkent ook André de Jeu (Nieuw Elan). 'Dan is er waarschijnlijk ook wel iets mee aan de hand, zou je kunnen zeggen', aldus De Jeu.

Motie

Onder aanvoering van de ChristenUnie nam de voltallige gemeenteraad een motie aan om een Doorbraakprogramma Participatie en Communicatie op te stellen. Daarin wordt het college van B en W opgedragen om het participatiekader te concretiseren aan de hand van een aantal 'spelregels'. Daarin staat onder andere een spoorboekje opgenomen, waarbij de stappen en planning van een participatietraject inzichtelijk worden gemaakt.

In het eerste kwartaal van 2023 komt wethouder Schotanus met zijn uitwerking van het participatiekader. Dat wordt daarna met de gemeenteraad besproken.