Plan voor dagtoerisme in Bentwoud: horeca, herberg, fietsverhuur en insecten

BENTHUIZEN - Een horecagelegenheid, een jeugdherberg, buitensport, fietsverhuur, spelen in de natuur, tochten, een theaterheuvel, kinderboerderij, insectenhotels en natuureducatie. Het moet allemaal gaan komen in het Bentwoud. Het plan dat het Benthuizense bedrijf Van der Spek heeft ingediend bij de gemeente kan rekenen op goedkeuring van de lokale politiek, zo werd deze week duidelijk tijdens de voorbereidende commissievergadering van de gemeenteraad.

Hoveniersbedrijf Van der Spek, zelf gevestigd langs de Hoogeveenseweg (N455) in Benthuizen, is eigenaar geworden van het 500 meter verderop gelegen perceel aan de noordkant van het Bentwoud. Het is een wens van de gemeenteraad om het Bentwoud door te ontwikkelen tot een 'recreatieve hotspot' met dagtoerisme.

Van der Spek wil daar met het plan Bentpoort op inspelen. 'De Bentwoud-rand is in de Omgevingsvisie gemarkeerd als zoekgebied voor groen en (verblijfs)recreatie. Een horecapunt kan als een katalysator werken voor het gebruik van het Bentwoud', stelt het college van burgemeester en wethouders. De te bouwen horecagelegenheid moet geëxploiteerd worden door een externe huurder.

Parkeerterrein

Het is de bedoeling dat het kantoor van Van der Spek meeverhuist naar de kavel. Het nieuw aan te leggen parkeerterrein aan de noordelijke entree van het Bentwoud wordt openbaar toegankelijk. Er komen 120 parkeerplaatsen voor zowel bezoekers van het Bentwoud als het kantoorpersoneel van Van der Spek. Hiermee denken het gemeentebestuur en Van der Spek een oplossing te hebben gevonden voor het huidige tekort aan parkeerplaatsen. Dat deel van het Bentwoud telt veertig parkeerplekken.

Hieronder zijn de radio-interviews met wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) van Gebiedsgericht werken en denken, gemeenteraadslid René Driesen (GroenLinks) en commissielid Rosé Harkes (RijnGouweLokaal) te beluisteren.