Provincie houdt vast aan geen woningen in Gnephoek en Noordrand: ‘Er zijn genoeg woningbouwplannen’

Foto: Provincie Zuid-Holland / Frank van der Meer

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ondanks een enorme behoefte aan nieuwe woningen, blijft het provinciebestuur tegen woningbouw in de polders rond de kern Alphen aan den Rijn. Volgens Gedeputeerde Staten zijn er in de gehele regio Holland Rijnland, waar Alphen aan den Rijn toe behoort, nu genoeg woningbouwplannen om het tekort tot en met 2030 op te vangen.

Het provinciebestuur baseert zich op de Woningbehoefteraming 2021. Die werd eerder pas eind van dit jaar verwacht, maar is nu al bekend. Daarin staat de te verwachte groei van de woningvoorraad in de periode van 2021 tot en met 2030. 'Voor de regio Holland Rijnland (...) zijn er genoeg plannen en hebben we heel graag dat die zo snel mogelijk uitgevoerd worden', zegt Anne Koning, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland namens Partij voor de Arbeid (PvdA).

In de hele provincie is het streven om 130 procent plancapaciteit te realiseren, ten opzichte van de woningbehoefte die tot en met 2030 verwacht wordt. Er worden dus meer plannen voor woningbouw uitgewerkt dan er naar verwachting nodig zijn. Uitdijen naar de omliggende polders bij Alphen aan den Rijn, zoals de Noordrand of Gnephoek, ziet het provinciebestuur niet zitten. Dergelijke locaties zouden bovenop de 130 procent plancapaciteit komen. 'Laten we nou zorgen dat die 130 procent ook echt tot uitvoering komt, laten we daar nou op focussen', zegt Koning.

'Theoretische optelsommen'

De Alphense wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) wil juist wel bouwen in de Gnephoek en Noordrand. 'Het zijn allemaal theoretische optelsommen van hoeveelheden woningen', zegt Van As over de cijfers uit de Woningbehoefteraming. 'Maar bij ieder complex dat je wilt bouwen, zeker binnenstedelijk, daar heb je de bekende hickups.' Hij noemt bodemverontreiniging en geurcontouren van bedrijven als voorbeelden. 'Je moet veel sneller kunnen schakelen en je moet veel breder kunnen inzetten.'

Binnenstedelijk bouwen, waar de provincie met name op inzet, is voor wethouder Van As niet afdoende. 'Juist aan de buitenranden kunnen we heel gedifferentieerd bouwen. Bijvoorbeeld rijtjeswoningen met een tuin voor jonge gezinnen', legt Van As uit. 'Pak dat dan op, dat kunnen wij binnenstedelijk niet bouwen.'

Gesprek met de minister

In maart deed demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken de toezegging om in gesprek te gaan met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn. Onderwerp van gesprek: woningbouw in de Gnephoek- en/of Noordrandpolder. Op initiatief van CDA en VVD werd een motie ingediend die de minister opriep om de impasse tussen de provincie en gemeente te doorbreken.

Wethouder Van As heeft goede hoop op dat gesprek. 'Een nieuwe minister moet gewoon de regie nemen en aanwijzingen geven', meent Van As. 'We zijn een landje van 200 bij 300 vierkante kilometer. Geef nou de locaties aan waar het kan, waar je heel snel kunt beginnen.' Gedeputeerde Koning zegt het gesprek met de minister open in te willen gaan. 'Wat kan de minister nou doen om te zorgen dat iedereen een fijn thuis kan krijgen, dat er echt woningen gemaakt worden? En dat we niet alleen maar praten over plannen', aldus Koning.

'Zij gooit gewoon roet in het eten'

De voorbereidingen voor woningbouw en de Noordrand en Gnephoek gaan gewoon door, als het aan wethouder Van As ligt. 'Wij gaan gewoon ons huiswerk doen, dat blijven we ook doen. Want mevrouw Koning zal echt overstag moeten gaan, want die gaat er met gestrekt been in', zegt Van As. 'Wij willen zorgen dat we de komende jaren normaal kunnen bouwen en dat we ook nog een inhaalslag kunnen maken. En zij gooit gewoon roet in het eten.'