Regio zet zich in voor plasticvrije corridor om zwerfafval in wateren te verminderen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn gaat meewerken aan het realiseren van de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland. In en langs de Nederlandse wateren is nog altijd veel plastic te vinden. Om daar iets aan te doen, is nu een intentieverklaring ondertekend door verschillende overheden, bedrijven en organisaties.

De corridor beslaat het gebied rondom de Gouwe, de Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas richting de Noordzee en is onderdeel van het programma Groene Cirkels: een nieuw netwerk van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, die vinden dat de plastic afvalstroom uit het Groene Hart naar de Noordzee zo snel mogelijk moet stoppen. In dit project werken dan ook zoveel mogelijk partijen samen om het probleem op te lossen.

'Plastic zwerfafval houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Het waait van de berm in het water en stroomt van de ene rivier de andere in. Daarmee is het een probleem van ons allemaal', zegt Meindert Stolk (CDA), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Plasticvrije droom 

De samenwerking zet zich in voor een schone, groene en gezonde leefomgeving. Ook moet de lekkage van plastic en ander zwerfafval in en rond de Plasticvrije Corridor zo een halt toegeroepen worden. ‘Dit willen we bereiken door het bewustzijn over de impact van plastics op het milieu te vergroten, bedrijven te betrekken, kringlopen te sluiten en nieuwe partijen aan de plasticvrije droom te verbinden’, legt de provincie uit.

Naast de samenwerking met verschillende gemeenten, hoogheemraadschappen en instanties, wordt er ook samengewerkt met netwerken die al langer actief zijn op het gebied van plastic, zo laat ook de provincie Zuid-Holland weten. ‘Er wordt samengewerkt met netwerken zoals de Community of Practice Plastic, Schone NL Delta en de nieuwe Zuid-Hollandse samenwerking, Plastics in het milieu. Samen met deze netwerken kunnen we kennis verbinden, elkaar aanvullen en elkaar versterken.’ 

Ideeën

De gemeente Alphen aan den Rijn doet een beroep op inwoners die ideeën hebben om de hoeveelheid plastics die in de Gouwe en Oude Rijn belanden te verminderen. Zij kunnen contact opnemen met de Schone Buurt Coaches, die ideeën verzamelen en waar nodig verder oppakken.