René Driesen (GroenLinks): ‘Komende tijd spannend of waard is coalitiepartij te zijn’

Gepubliceerd op 04 januari 2020 om 13.21 uur

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 7,5 tot een 8. Dat rapportcijfer geeft GroenLinks-fractievoorzitter René Driesen het eerste deel van deze regeerperiode van de Alphense gemeenteraad. Dierenwelzijnnota, de verbouwing van Castellum, de cultuurnota, het bomenbeleid, het fietsactieplan, stadslandbouw in de Gnephoek, tiny forests en twee keer per jaar grofvuil gratis thuis ophalen noemt Driesen als GroenLinks-standpunten die zijn verwezenlijkt. 'Heel erg trots ben ik dat de eerste paal van Kaju Putih is geslagen. Daar heb ik me tien tot twaalf jaar voor ingezet. Er zijn momenten geweest dat ik me afvroeg of het wel door zou gaan, maar het is gebeurd.'

Maar GroenLinks is er nog niet. Verre van zelfs. 'De komende tijd wordt heel spannend. Dan moet op het gebied van woningbouw en cultuur duidelijk worden of het het waard is om in de coalitie te zitten', zegt Driesen eerlijk. 'We hebben het naar ons zin in de coalitie en de samenwerking verloopt goed. Maar het succes is afhankelijk van wat we aan het einde van deze vier jaar hebben kunnen realiseren. In de kerntakendiscussie die in 2020 gevoerd gaat worden, komen belangrijke punten voor GroenLinks voorbij. Dan moet duidelijk worden of we in de coalitie meer hebben kunnen bereiken dan in de oppositie.'

Juiste weg vinden binnen coalitie

Zijn de eerste twee coalitiejaren van GroenLinks verlopen zoals Driesen van te voren had ingeschat? 'Ja', antwoordt hij. 'Ik had verwacht dat we te maken zouden hebben met twee partijen die ervaring hebben met collegedeelname en wat handiger zijn in zaken voor elkaar krijgen. Daar moesten wij de juiste weg in vinden.'

'De punten die wij echt heel belangrijk vinden, komen er nu aan', meent Driesen. Het gaat om cultuurdossiers als het poppodium, popmuseum en de oplevering van de bibliotheek in Alphen. 'In het coalitieakkoord hebben we bereikt dat er meer geld naar evenementen gaat, maar ook dat er meer cultuur moet komen in de kernen.' De toeristische waarde van de restauratie van de Zwammerdamschepen en recreatie in de greenport van Boskoop noemt Driesen als kansen om cultuur verder te ontwikkelen binnen de gemeentegrenzen.

Driesen reageert ook op de kritiek die GroenLinks-wethouder Leo Maat het afgelopen jaar kreeg. 'Ik ben altijd verbaast hoe makkelijk Leo Maat dingen van zich afschudt. Ik vind dat knap', aldus Driesen. 'Hij, en wij als GroenLinks, waren vaak het mikpunt voor de oppositie. Het gaat nu meer op de inhoud, minder op de man.'

De regeerperiode in de Alphense gemeenteraad is ruim anderhalf jaar onderweg. In deze rubriek bespreekt het radioprogramma Studio Alphen Politiek (iedere zondag: 13.00-14.00 uur) de gang van zaken met alle twaalf de fractievoorzitters. Hieronder kun je het gesprek met René Driesen (GroenLinks) terugluisteren, dat verder over onder meer woningbouw gaat.

advertentie advertentie