Romeinse tentoonstelling museum Hazerswoude stap dichterbij

Foto: Rijksmuseum van Oudheden

HAZERSWOUDE-DORP / HAZERSWOUDE-RIJNDIJK – De Romeinse tentoonstelling in het Museum Hazerswoude-Dorp is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft namelijk een subsidie van 20.000 euro toegekend voor het project dat een looptijd heeft van twee jaar.

De financiering van de gemeente wordt opgedeeld in twee delen. De helft van de subsidie gaat naar de tentoonstelling in het museum. De andere 10.000 euro wordt geïnvesteerd in een replica van de Limes Mijlpaal. Voor het definitieve akkoord op het projectplan is het museum nog in afwachting van de toekenning van een subsidie vanuit de provincie. 

Aanvulling op Romeinse historie

Het project is volgens het college van de gemeente Alphen aan den Rijn een goede aanvulling op het Limes-verhaal en programma dat Alphen met de groep ‘Alphen, Wereldstad aan de Limes’ sinds 2023 aan het bouwen is. Het is een uitbreiding op Archeon, Pleisterplaats Albaniana en Nigrum Pullum om het Romeinse verleden van Alphen aan den Rijn als geheel bekend te maken, ook in de verbinding met elkaar.

Met het plan voor de komende jaren wil het museum de Romeinse geschiedenis in Hazerswoude levend houden. Het museum wil een tentoonstelling wijden aan het Romeinse tijdperk. Daarnaast komt in dorpshuis de Som een vitrine met Romeinse vondsten en wordt er een replica van de mijlpaal en een informatiebord geplaatst bij de vindplaats in het Westvaartpark. Ook wordt ingezet op de vindbaarheid en bereikbaarheid van het museum met bebording en een steiger.

Archeologische vondst bij nieuwbouwproject in 2021

Het Museum Hazerswoude-Dorp heeft in juli 2023 een voorstel ingediend bij de Provincie Zuid-Holland voor het project Romeinen in Hazerswoude-Dorp. De archeologische vondsten uit het Romeinse tijdperk die werden ontdekt in nieuwbouwwijk Westvaartpark waren de aanleiding voor de tentoonstelling.

In 2021 stuiten bouwvakkers daar toevallig op een Romeins wachtstation. Daarna werd een deel van de locatie opgegraven en werden 30.000 archeologische vondsten gedaan. Onder andere een Romeinse dam, de Limes mijlpaal en een houten naambordje werden gevonden. Na afloop van de opgravingen werd ook nog een muntschat gevonden.