Stadsbestuur trekt 725.000 euro uit voor vergroening bedrijventerreinen

Foto: Studio Alphen

HAZERSWOUDE-DORP/BOSKOOP - Het International Trade Centre (ITC) en het Pot en Containerteelt Terrein (PTC) in Hazerswoude-Dorp krijgen het komende jaar een groenere aanblik. Het stadsbestuur trekt 725.000 euro budget uit voor het herorganiseren van de stoepen en aanbrengen van extra groen. 

Een belangrijke reden hiervoor is het VNG congres dat Alphen aan den Rijn, Woerden en Gouda volgend jaar juni organiseren en plaatsvindt op het terrein. 'Het congres heeft plannen die er toch al lagen in een versnelling gebracht', aldus wethouder Anouk Noordermeer.

Plantenvakken en halfverharde paden

Het plan moet de aantrekkelijkheid en de uitstraling van het gebied versterken. Dat gebeurt onder andere door plantenvakken aan te leggen, pauzeplekken in te richten en een halfverharde padenstructuur te creëren. 

Ook de ondernemers op het bedrijventerrein dragen een steentje bij aan de extra kosten voor het onderhoud aan de paden en het groen. Het college zou graag zien dat de bedrijven op het terrein hun gevels vergroenen, zodat het totaalbeeld beter wordt. Daarover zijn de gemeente en ondernemers nog met elkaar in gesprek. 

Het voornemen is om aan het eind van dit jaar te starten met de eerste werkzaamheden.