Toekomstig bloemenveld op voormalige plek Coenecoop College: ‘School weg? Bloemen erin!’

BOSKOOP – Nu het oude gebouw van het Coenecoop College aan de Snijdelwijklaan in Boskoop is afgebroken, werd duidelijk dat, in afwachting van de bouwbestemming, het plan heerste om het veld met gras in te zaaien en als gazon te onderhouden. Dit met een algemeen gedeelde tegenzin van de omwonenden. Zij zitten namelijk niet te wachten op nog meer gazon en de daarbij komende overlast van maaimachines en nog meer hondenpoep; er is al gazon genoeg.

Deze mening wordt ook gedeeld door Hans van Dam, omwonende en coördinator van IVN Vrienden van het Heempad. ‘Rond de sloop van het voormalige gebouw van het Coenecoop College heb ik een brief, gericht aan de omwonenden, ontvangen. Hierin werd gesproken over de aanstaande sloopwerkzaamheden, waarbij ook een werktekening werd toegevoegd. Deze werktekening bevatte de zin: 'Na de sloopwerkzaamheden wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid met gras.'’

‘Het lezen van deze zin bezorgde mij de rillingen. We hebben immers al veel gazon in de omgeving van de Snijdelwijklaan. Nog meer gazon, en dan nota bene vlak voor je woning, gaat zorgen voor nog meer lawaaioverlast van maaimachines en nog meer hondenpoep’, aldus Van Dam. ‘Vervolgens ben ik met een initiatief gekomen om in plaats van een gazon, een bloemenveld te creëren. School weg? Bloemen erin!, is de bijbehorende leuze. Inmiddels is dit plan ook goedgekeurd door de gemeente.’

Uitblijven regen

Zodra het terrein geëgaliseerd was, kon de bijenvriendelijke bloemenmix worden ingezaaid. Een flink aantal zaden werd verzameld; bestaande uit zakjes van de actie ‘Blije Bijen’, en gekochte zaden bij Van Hemert & Co. De kosten voor het kopen van extra zaad kunnen worden gedeclareerd. Afgelopen 4 juni was het zover; de zaden werden uitgestrooid. 

‘Aangezien we pas begin juni konden beginnen met het inzaaien, was een beetje haast wel geboden. Als je te lang wacht met inzaaien, kunnen pioniersplanten de hoofdrol overnemen; dat is niet de bedoeling’, vertelt Van Dam. ‘Na het bekendmaken van het plan via de buurtapp en na wat polsen bij buurtbewoners, hebben we resterende stenen verwijderd, gaten gedicht en globaal een gekruist pad van zand uitgezet.’

Ook was haast geboden, aangezien op 4 juni, na een aantal lange warme en zonnige dagen, regen was voorspeld. ‘Regen is nodig om het zaad aan de grond te hechten voor ontkieming’, informeert Van Dam. ‘Helaas kwam de beloofde bui niet verder dan Leiden en Hazerswoude-Rijndijk.'

Ander plan

Ook in de dagen daarna werd geen regen verwacht. ‘Buurtgenoten stelden voor om met gietertjes rond te lopen’, aldus Van Dam. ‘Het is allemaal goed bedoeld, maar dat plan is amper uitvoerbaar, aangezien dat ontzettend veel tijd kost en er erg veel water voor nodig is. Doordat er niet genoeg water is om het zaad aan de grond te hechten, krijgen de pioniers, zaden die van nature al in de grond zitten, voorsprong. Ook zitten we met het probleem dat een kolonie kauwtjes zich te goed doet aan alle nog niet ingeharkte zaden, waaronder zonnepitten.’

'Buurtgenoten stelden voor om met gietertjes rond te lopen'
Hans van Dam

Brandweerlieden bleken ook hier de redders in nood te zijn. Een buurtgenoot had connecties met het Boskoopse korps. Zij stelden voor om een oefening met hun materieel aan de Snijdelwijklaan te houden, waarmee ze het stuk grond konden besproeien.

Meerdere voordelen

Naast dat deze tijdelijke invulling van de ruimte voor minder overlast van maaimachines en hondenpoep zorgt, heeft zo’n bloemenveld ook andere voordelen. ‘Zo kan een veld rijk aan bloemen veel betekenen voor insecten in deze tijd van schaarste’, legt Van Dam uit. ‘Bovendien is dit veld een uitbreiding van het wandelgebied, waarbij de mensen ook nog eens kunnen genieten van de mooie bloemen. Daarnaast sluit het veld aan op de nabijgelegen bloemenstrook, die ook beheerd wordt door vrijwilligers.’

Al met al zal het toekomstige bloemenveld dus veel goed doen voor de omwonenden en voor de lokale natuur; een goed, maar vooral ook een ‘groen’ buurtinitiatief! 

In de rubriek Groen, Groener, Groenst van Studio Alphen komen duurzame initiatieven en ontwikkelingen aan bod, van klein tot groot. Heb jij een tip voor deze rubriek? Laat het ons weten via deze pagina.