Van inbraken tot geweld, dit zijn jaarcijfers van politie in gemeente Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie van Alphen aan den Rijn heeft de jaarcijfers bekendgemaakt. Het aantal incidenten en misdrijven is het afgelopen jaar afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor.

 • Incidenten: 14.770 (2022: 14.847)
 • Misdrijven: 3801 (2022: 4166)
 • Verdachten: 1252 (2022: 1334)

Het aantal woninginbraken is in het afgelopen jaar wel flink gestegen. Er is echter goed nieuws, want volgens de politie in de eerste twee maanden van 2024 is het aantal woninginbraken weer gedaald tot het niveau van 2022.

 • Totaal aantal woninginbraken: 112 (2022: 80)
 • Poging: 30 (2022: 21)
 • Voltooid: 82 (2022: 59)
 • Woninginbraak risicocijfer: 2,3 (2022: 1,6)

De trend bij overvallen en straatroven is redelijk gelijk gebleven. Er vonden minder gewapende overvallen plaats, maar er waren wel meer straatroven. Straatroven gebeurt vooral tussen jongeren onderling, zegt de politie. Vaak kennen de dader en het slachtoffer elkaar.

 • Gewapende overval: 1 (2022: 4)
 • Straatroof: 8 (2022: 3)

Bedreigingen en overlast nemen toe, huiselijk geweld neemt af

Het aantal bedreigingen is vorig jaar toegenomen. Echter is het aantal mishandelingen wel afgenomen. Daarnaast was er een afname van huiselijk geweld en werden er minder huisverboden opgelegd na huiselijk geweld. Stalking is ook afgenomen. Het aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding is in 2023 wel gestegen.

 • Bedreiging: 149 (2022: 134)
 • Mishandeling: 202 (2022: 211)
 • Huiselijk geweld: 76 (2022: 101)
 • Huisverboden: 12 (2022: 21)
 • Stalking: 17 (2022: 18)
 • Zelfdoding inclusief poging: 65 (2022: 60)

De overlast door personen is wel flink toegenomen. Het gaat hierbij om incidenten en niet om unieke personen. Er werd in 2023 wel net minder geweld gebruikt tegen de politie. Er waren in de gemeente Alphen aan den Rijn meer conflicten, ruzies en vechtpartijen. Het aantal meldingen voor geluidsoverlast, overlast door jeugd en vernielingen is weer geslonken.

 • Overlast door personen: 899 (2022: 795)
 • Vanwege verward gedrag: 699 (2022: 636)
 • Geweld tegen politie: 57 (2022: 58)
 • Conflicten/(buren)ruzies/vechtpartijen: 1440 (2022: 1219)
 • Geluidsoverlast: 478 (2022: 604)
 • Overlast jeugd: 475 (2022: 545)
 • Vernielingen: 329 (2022: 371)

Cybercrime en fraude ongeveer gelijk, minder aangiften door ondernemers

Cybercriminaliteit en fraude zijn ongeveer gelijk gebleven. Het soort fraude varieert echter wel. Deze digitale crimes worden onderverdeeld in cybercrime, fraude onlinehandel en overige horizontale fraude. In 2023 was er sprake van een afname in cybercrime en fraude in onlinehandel, maar de overige horizontale fraude steeg wel.

 • Digitale criminaliteit: 579 (2022: 594)
 • Cybercrime: 64 (2022: 78)
 • Fraude onlinehandel: 259 (2022: 268)
 • Overige horizontale fraude: 256 (2022: 248)

Ondernemers en winkeliers deden in het afgelopen jaar minder aangiften voor bedrijfsinbraken en winkeldiefstal.

 • Bedrijfsinbraken: 42 (2022: 49)
 • Winkeldiefstal: 289 (2022: 301)

Meer softdrugs, drugslaboratoria en dumpingen

Hoewel het aantal incidenten met harddrugs is afgenomen, is de rest van het aantal drugsgerelateerde incidenten gestegen in 2023. Er waren meer vondsten van softdrugs. Deze stijging komt onder andere doordat er drugs werden binnengebracht en aangetroffen in de gevangenis in Alphen aan den Rijn.

De politie ziet ook een toename van synthetische drugs. Het aantal vondsten van drugslaboratoria en 'dumpings' van drugsafval is toegenomen. Ook werden in 2022 en 2023 zes hennepkwekerijen opgerold. De drugslaboratoria en dumpingen zijn vaak in het buitengebied van de gemeente en daardoor is het lastig om op te sporen voor de politie.

 • Harddrugs: 27 (2022: 31)
 • Softdrugs: 122 (2022: 100)
 • Hennepkwekerijen: 6 (2022: 6)
 • Drugslab/dumpings drugsafval: 7 (2022: 1)

Met drank en drugs achter het stuur

De verkeersveiligheid in de gemeente is iets toegenomen in het afgelopen jaar. De stijging in het aantal 'ongevallen met letsel' komt doordat de definitie is aangepast. Het kwam ook minder vaak voor dat mensen de plaats van het ongeval verlieten. Het aantal verdenkingen op rijden onder invloed is toegenomen.

 • Verkeersongevallen: 609 (2022: 649)
 • Dodelijk: 1 (2022: 2)
 • Met letsel: 288 (2022: 258)
 • Zonder letsel: 320 (2022: 389)
 • Verlaten plaats ongeval: 329 (2022: 472)
   
 • Verdachten rijden onder invloed: 260 (2022: 248)
 • Waarvan drank: 168 (2022: 159)
 • Waarvan drugs: 92 (2022: 89)

Diefstal van voertuigen neemt af

De voertuigcriminaliteit is in het afgelopen jaar afgenomen. Er is minder aangifte gedaan na auto-inbraken en diefstal van auto-onderdelen. Daarnaast is ook het aantal aangiften gedaald voor diefstal van motorvoertuigen en (brom)fietsen.

 • Diefstal af/uit auto: 118 (2022: 133)
 • Diefstal motorvoertuigen: 34 (2022: 42)
 • Diefstal fiets: 350 (2022: 406)
 • Diefstal bromfiets: 59 (2022: 67)

Lees ook: Alphen onder landelijk gemiddelde met criminaliteitscijfers

Hieronder zijn de interviews met politieteamchef John Nieumeijer en burgemeester Liesbeth Spies te beluisteren over de jaarcijfers van de politie in de gemeente Alphen aan den Rijn in 2023.